Body / Action / Object: Luis Felipe Ortega & Daniela Libertad

Akershus Kunstsenter kan med glede invitere til årets sommerutstilling, der vi stolt presenterer kunstnerne Luis Felipe Ortega og Daniela Libertad, begge fra Mexico. Ortega er for tiden aktuell med soloutstilling ved Museo Experimental El Eco (Mexico City) og representerte Mexico under Veneziabiennalen i 2015, mens Libertad deltar jevnlig i utstillinger både i hjemlandet og internasjonalt. Nå fyller de Akershus Kunstsenter med både nye og eldre verk, samt stedsspesifikke installasjoner.

Utstillingen Body / Action / Object gir et fokusert innblikk i to av de mange kunstneriske praksisene i Mexico i dag, og innbyr til refleksjon omkring tid, kropp og tilstedeværelse.

Luis Felipe Ortega (f. 1966) og Daniela Libertad (f. 1983) representerer hver sin generasjon, og i krysningen mellom de to kan vi spore noen sentrale aspekter ved konseptkunstens historie i Mexico. I overgangen mellom disse to generasjonene, begynte den meksikanske kunsten sakte å utvikle seg delvis – dog ikke bare – fra mer politiske uttrykk til å innlemme også det konseptuelle, det performative, modernismens stramhet, og ikke minst den brasilianske neokonkretismen. I løpet av de siste 25 årene har Mexico blitt utsatt for en globalisert økonomi og stor kulturutveksling, og kunstscenen har blomstret opp. Etter hvert som meksikanske kunstnere beveget seg mot mer formale og konseptuelle temaer, ble også deres praksiser innlemmet i en større, global diskusjon. Dette kan vi se i kunstnerskapet til Ortega og Libertad, hvor vi kan spore konseptkunst, performative uttrykk, men også mer filosofiske og eksistensielle temaer.

Blant verkene i utstillingen er en større installasjon bestående av utallige tråder og en rekke vulkanske steiner, samt én lokal stein fra Lillestrøm. Under tittelen Landscape and Geometry (for P.P.P.) ble verket første gang vist i Centro De Las Artes San Agustin (Mexico) en tidligere tekstilfabrikk, som en homage til filmskaper Pier Paolo Pasolini og hans kritiske holdning til modernismen. Nå presenterer Akershus Kunstsenter for første gang i Norge denne installasjonen. I dette verket kan kroppen betraktes som et middel, samtidig som kroppen også er tilstede gjennom hvordan installasjonen legger føringer på vår bevegelse videre inn i utstillingen. Slik sett oppstår en interessant samhandling mellom de som har utført verket og verket i seg selv, samtidig som de vulkanske steinene også vekker assosiasjoner til forholdet mellom fortid og nåtid.

Også hos Daniela Libertad finner vi et spill med linjer, lys og skygge. En annen parallell til Ortega er kroppens forhold til andre objekter. Hennes pågående serie med tegninger, med tittelen Formas y espacio (Former og rom) opptar et helt rom i andre etasje. Verket gjenspeiler hvordan hun gjennom intuisjon har latt seg lede av streken på et ark, før enkelte partier dekkes med grafitt. Spørsmål rundt hvordan en linje beveger seg i flaten, og forholdet mellom positive og negative rom spiller også inn på prosessen. Installasjonen består per i dag av hele 329 tegninger, sakte og ettertenksomt installert på stedet. Slik kan verket også skape assosiasjoner til den tiden det faktisk tar å arbeide frem et verk, forholdet til hånden som utfører, men også modernismens stringente aspekter. I Libertads mer subtile fotografier og videoverk reflekteres også en annen type tilnærming til linjen og bevegelse. Et eksempel er videoverket Action No. 13 Hand Pencil, der Libertads puls skaper bevegelse til en blyant som ligger på håndleddet.

Utstillingen omfatter video, tegning, skulptur, fotografi og stedsspesifikke installasjoner, holdt i et minimalistisk og konseptuelt – dog poetisk formspråk. Sett under ett forholder utstillingen seg til tre akser som reflekteres i Ortega og Libertads verk: Kropp, handling og objekt.

Om kunstnerne:
Ved siden av utstillingen i Akershus Kunstsenter, er Luis Felipe Ortega (f. 1966) også aktuell med en stor soloutstilling ved Museo Experimental El Eco i Mexico City. Ortega representerte Mexico ved Veneziabiennalen i 2015. Siden 90-tallet har han vært en nøkkelfigur i kunstnergruppen Temistocle 44 og en foregangsfigur for samtidskunsten i Mexico. Ortega er utdannet fra Filosofisk fakultet ved UNAM, Mexico City. Ortega har vært aktiv på den internasjonale kunstscenen siden midten av 90-tallet, og kan vise til en rekke soloutstillinger, deriblant (notes for an inclusion of silence), Marso Gallery, Mexico City (2013); Inverted Horizon, El Clauselito, Mexico City Museum (2010); Breakfast for Dino Campana, Nivel 5 Gallery, Sinaloa Art Museum, Sinaloa, Mexico (2009); Before The Horizon, Maison d’Art Actuel des Chartreux, Brussel, Belgia (2006); Something Happens, Nothing, International Studio and Curatorial Program, New York, USA (2002); Reisen, Buttclub, Hamburg, Germany (1999).

Daniela Libertad (f. 1983) har vært Ortegas student, og er del av en yngre «up and coming» generasjon kunstnere i Mexico. Libertad har MFA fra NYU Steinhardt. New York, USA (2010). Libertad kan vise til flere soloutstillinger i Mexico og internasjonalt, deriblant Galería MARSO (2015); Casa Vecina, Mexico City (2014); POLY Produzentengalerie. Karlsruhe (2013). Blant gruppeutstillinger er Traducir en acción: dibujo en proceso, ExTeresa Arte Actual, Mexico City (2015); Mitglieder ausstellung Badischer-Kunstverein. Badischer-Kunstverein. Karlsruhe (2013); Beginning to see the light, VITA ROSEN, Gøteborg (2013); Sublime Terrible Terrible Sublime, ECOH Gallery, Mexico City (2011).

Utstillingen er kuratert av Sofia Mariscal (direktør MARSO galleri, Mexico City). Utstillingen er produsert av Akershus Kunstsenter, og støttet av Norsk kulturråd, Den meksikanske ambassade i Norge og Det meksikanske kulturdepartementet.

En stor takk til Gunnlaug Kuløy, Sebastian Sanders (http://sebastian-sanders.com/art-production/) , Javier Barrios, Anine Syversen og Alejandro Castro for uvurderlig monteringshjelp med verket » Landscape and Geometry (for P.P.P)».

Daniela Libertad, Action No. 13 Hand Pencil. Foto: Istvan Virag
Daniela Libertad, Action No. 13 Hand Pencil. Foto: Istvan Virag

*

Akershus Kunstsenter is proud to present the exhibition Body / Action / Object, consisting of pieces by Mexican artists Luis Felipe Ortega and Daniela Libertad. As a focussed insight into two of the many artistic practices in Mexico today, the exhibition invites reflection around time, body and presence.

Using the body as the surface to experience absence, contemplation or silence, the work of Luis Felipe Ortega and Daniela Libertad meet in intimate explorations that carefully observe reality. As a close stare at the relationship between the individual body and the object, it triggers a profound statement that re-signifies an act of living.

Luis Felipe Ortega and Daniela Libertad represent two generations, and at the intersection between Ortega and Libertad one can observe important aspects of the history of conceptual art in Mexico. In this generational transit, Mexican art began to evolve – partly, but not entirely – from the political pamphleteering expressions to extend to further explorations, all the while without neglecting its Latin American essence. As Mexican artists began to move towards more formal and conceptual-philosophical issues, their art practices were gradually intertwined in a more global conversation. Consequently, in the practices of artists such as Ortega and Libertad, we can trace aspects of conceptual art, performative art and the stringency of modernism, and the addressing of more formalistic and philosophical subject matters, but also more existential aspects regarding time and presence.

Among the works included in the exhibition is large site-specific installation consisting of several threads and stones. Entitled Paisaje y Geometria (for P.P.P.) the piece was first showed at Centro De Las Artes San Agustin (Mexico), previously a textile factory, as a homage to the film-maker Pier Paolo Pasolini and his critical atittude towards modernism. Now it is presented in Akershus Art Centre, for the first time in Norway. The installation can be interpreted as testament to how the body can be perceived as means (in itself), and also how the body is present in the way the many threads guides our every move through the installation. Consequently an interaction – albeit abstract – takes place: Between those who installed the piece, the piece itself and the visitors.

Presence and body is also evident in Daniela Libertad’s practice, and the body’s relation to objects and actions runs through most of her practice. In the on-going drawing series Formas y espacio, which occupies a whole room upstairs, she has let her intuition guide the line of the pencil, before colouring parts of the geometrical shapes. Questions like how does a line move in a two-dimensional surface, how are shapes formed and how do positive and negative spaces work in a paper’s surface also plays a part in the process. The installation consists of 329 drawings, and installed as a monumental site- specific installation it triggers associations to time spent and the actions of the body on the one hand, while resonating with aspects of the strict modernism on the other.

Seen as a whole, the exhibition centres along three conceptual axes that both Ortega and Libertad have explored in their work: Body, action and object. From these lines of work of both artists, the exhibition consists of a selection of early work by Ortega and current work by Daniela Libertad. The exhibition aims to show the process by which both artists combine and develop these three axes; from their actions made for the camera to those actions that involve their own bodies. Further, the exhibition seeks to unveil the links between their actions on video with their respective explorations in drawing, photography and sculpture. The totality of the works – consistently kept in a minimalistic and conceptual, yet poetic manner – conveys explorations of the relationship between body, action, object and context.

The exhibition is curated by Sofia Mariscal and made possible in collaboration with MARSO gallery. The exhibition is produced by Akershus Kunstsenter, and supported by Arts Council Norway, the Mexican Embassy of Norway and the Ministry of Culture of Mexico.