Billedkunst om Bjørn Mortensens utstilling

Billedkunst anmelder utstillingen til Bjørn Mortensen i siste utgave. «Mer enn å bære vitnesbyrd om en demonstrativ slapphet for slapphetens skyld, virker fremgangsmåtene hans å være motivert av en jakt på den feilen som sitter riktigst. Denne sofistikerte omgangen med feilen som styrende prinsipp krever lit til tilfeldighetene, og for Mortensen virker det avgjørende at mulighetene holdes åpne for at leiren og keramikkovnen også har handlekrefter.» Det skriver Billedkunst sin anmelder André Tehrani om utstillingen som Bjørn Mortensen viste her i mai.

Videre skriver Tehrani at «Verkene er fullt ut avhengige av friksjonen som oppstår i møte med utstillingsrommet for å lades med mening og polemikk – litt som et porøst sandslott på et prangende sølvfat, om du vil. Videre virker objektene også å være besatt av noe menneskelig eller kvasi-menneskelig. De har alle et tilsnitt av kroppslig skrøpelighet, enten disse kvalitetene viser seg som nølende inskripsjoner i materialenes overflater, som antropomorfe former som tilsynelatende står og lekker glinsende sekret eller – i fontenes tilfelle – litervis med fysisk væske, som et inkontinent familiemedlem man kan trekke ut støpselet for når nok er nok.»

Les om utstillingen her, og se bilder fra den her.

BjornMortensen_Billedkunst