Kunstkritikk om Body / Action / Object

Kunstkritikk har anmeldt utstillingen Body / Action / Object: Luis Felipe Ortega & Daniela Libertad.Nylig publiserte Kunstkritikk anmeldelse av utstillingen Body / Action / Object: Luis Felipe Ortega & Daniela Libertad.

«Det er noe påfallende enkelt og samtidig overveldende sammensatt ved sommerutstillingen med de mexicanske kunstnerne Luis Felipe Ortega og Daniela Libertad, Body / Action / Object, på Akershus Kunstsenter.» skriver kritiker Ina Hagen i Kunstkritikk.

Videre skriver hun om at Ortega at «hans formale og konseptuelle undersøkelser av tegningens bestanddeler – linjen, sirkelen og hånden – er samtidig refleksjoner over forholdet mellom mennesket og strukturene som styrer det.»

Om Libertad skriver Hagen «Med gester som knute-knytingen i Ensayo sobre circunferencia 4 (2014), eller nærbildet av den åpne håndflaten med saltkorn i fotografiet Palma, sal, demonstrerer hun et våkent blikk for sammenhengene mellom det små og det riktig store.»

Les kritikken i sin helhet her.