Klassekampen anmelder Body / Action / Obejct

Kritiker i Klassekampen, Line Ulekleiv, har sett utstillingen, og skriver fint om den i onsdagens avis.«Utstillingen ber deg engasjere deg i et finstemt linjespill […]» skriver Ulekleiv, og fortsetter med følgende: «Som poengtert duoutstilling er den interessant, og verkene vitner om en dedikert praksis, om enn trygt plassert innenfor et gjenkjennelig repertoar. Begge kunstnerne har stille, kontemplative studier (installasjoner, tegninger, fotografier, videoer, skulpturer) basert på menneskekroppens skala, med lett konseptuelt inspirerte arbeider som først og fremst opptrer som poetiske formalistiske utprøvninger. De konsentrerer seg om en erfaring av materialets nyanser, særlig grafittens gråsjatteringer på papir, strikt arrangert i geometriske former.»

Se saken i sin helhet KK1 KK2.