D2 skriver om Body / Action / Object

Kunstkritiker i Dagens Næringsliv og D2, Kåre Bulie, besøkte utstillingen Body / Action / Object: Luis Felipe Ortega & Daniela Libertad i sommer. Bakgrunnen for artikkelen var at Bulie besøkte visningssteder utenfor bysentra. I artikkelen skriver han at «De som arbeider med samtidskunst utenfor landets større byer, derimot, er nærmest usynlige for et nasjonalt publikum. […] Derfor er det viktig av og til å minne seg selv på at det finnes initiativer på mindre steder med en kvalitet som forsvarer innsatsen det krever å komme seg dit.»

Om utstillingen på Akershus Kunstsenter skriver han følgende: «Møtet på Lillestrøm mellom to generasjoner poetiske konseptkunstnere fra Mexico har jeg stor glede av. Elegante arbeider i en rekke medier har geometri og kropp som ledemoti­ver. I første etasje må man bevege seg gjennom en omfangsrik Ortega-­installasjon som består av tråder og steiner, for å komme frem til resten av verkene. Dem får jeg typisk nok om­gås i ensomhet.»

En digital versjon av saken kan leses her. (betalingsmur) Pdf kan leses her: D2_Tendens_Periferi.