Søk Statens utstillingsstipend!

Skal du stille ut i Oslo eller Akershus i perioden september 2017–september 2018? Da kan du søke om Statens utstillingsstipend.

Kunstnere med bekreftet utstilling i visningssteder i Oslo og Akershus, kan søke om støtte gjennom Statens utstillingsstipend. For skjema og informasjon om søknadsprosessen, se nettsidene til Kunstsentrene i Norge. 

Søknadsfristen er 1. september.
Søknad sendes på e-post til koordinator@akershuskunstsenter.no

Akershus Kunstsenter administrerer søknadsbehandlingen for Oslo og Akershus, men har ingen øvrig innflytelse på behandling av søknadene.