Aftenpostens kritiker om Flagget følger flesket

«Flagget følger flesket består av en serie verk som, på effektivt vis, modifiserer en selvforelsket forståelse av ‘det norske’.»

Aftenpostens kunstkritiker Kjetil Røed har besøkt utstillingen Flagget følger flesket. Som et innlegg i den pågående debatten om såkalte «norske verdier», oppfordrer Røed til å se til kunsten. Røed trekker fram flere utstillinger der forestillingen om norske verdier utfordres, og blant dem er Flagget følger flesket av kunstnergruppen Annex.

«I sentrum av denne utstillingen står et bord med restene av en middag i galleriet arrangert av kunstnergruppen Annex. Deltagerne var fra flere samfunnslag og temaet Norges fremtid. Før du kommer frem til bordet må du imidlertid gjennom metallsperrer med gulvspeil i midten av typen som finnes i fengsler eller utlendingsinternat: De er designet for å undersøke hva som skjules i kroppens hulrom. Kombinasjonen av de svakest stiltes situasjon og diskusjonen av Norges fremtid er grell, for er det noen som ikke er med i samtalen om norske verdier, er det utskuddene som havner i fengsel eller asylsøkere som er prisgitt internatenes ansatte og norsk flyktningpolitikk,» skriver Røed i sin tekst.

Artikkelen kan leses i sin helhet her.