Teltdebatter foran Stortinget

Se bilder og video fra ANNEX sine teltdebatter som fant sted foran Stortinget 23. august!I forbindelse med utstillingen Flagget Følger Flesket, ble det 23. august arrangert to debatter i et beduintelt foran Stortinget.

Tema for debattene var følgende:
Hva er de norske begrunnelsene for å delta i internasjonale militære intervensjoner? Er våre politikere tilstrekkelig informert i avgjøringsprosessene? Hvem har ansvaret og hvordan står det til med tilliten?

DEBATT 1:
Fred er ei det beste, men at man noget vil
– Om allianser, beredskap og fremtid
I panelet satt: Christian Tybring-Gjedde (FrP), Bård Vegar Solhjell (SV), Per Olaf Lundteigen (SP), Geir Ulfstein (UiO), Alexander Harang (Norges Fredslag) og Janne Haaland Matlary (UiO).
Link til YouTube-video her

DEBATT 2:
Man skal nevne alle ting ved sitt rette navn
– Om begrunnelser, opplysning og samfunnskontrakten
I panelet satt: Petter Eide (SV), Ola Elvestuen (V), Mads Andenæs (UiO), Harald Stanghelle (Aftenposten), Pål Steigan (steigan.no) og Alexander Harang (Norges Fredslag).


Link til YouTube-video her.

Ordstyrer for begge teltdebattene var oberstløytnant Tormod Heier.

Debattene ble arrangert i teltet fra verket 598 §25, og er inspirert av teltet som Muammar Gaddafi brukte til å møte andre statsoverhoder i. Tittelen 598 §25 viser til antall bomber Norge slapp over Libya og Grunnlovsparagrafen §25, som det stilles spørsmål ved om ble brutt ved Norges bombing av landet. Teltet vil først bli satt opp i kunstsenteret, for deretter å settes opp en dag på Eidsvoll plass foran Stortinget 23. august, hvor det inviteres til to debatter. Debattene vil bli filmet, og teltet tilbakeført til utstillingen, der samtalene kan ses og høres på monitorer med høretelefoner. I tillegg vises også Gaddafi sin tale til FN i 2009, som er oversatt til norsk til utstilingen. I denne talen maner han til en demokratisering av FN, og en forbedring av forholdene mellom store og små nasjoner.

Debattene ble arrangert som en del av utstillingen Flagget følger flesket av ANNEX, og ble støttet av KORO og Fritt Ord.