Tidligere kurs i regi av Kunstvisitten

Se bilder fra tidligere kurs i regi av Kunstvisititten her.  

Mandalakurs med Torun Katarina Linge på Sunnaas Sykehus:

Spikkekurs med Stian Korntved Rud og Jørgen Willumsen Platou:

Keramikkkurs på Elvestad med Linda Lothe:

Malekurs på Maisenteret med Kirsten Mørck:

Smykkekurs på Elvestad med Hilde Dramstad:

Malekurs på Maisenteret med Knut Thorstensen:

Grafikkurs på Maisenteret med Eli Møller: