NRK P2 / Studio 2 omtaler ‘Jeg kler meg / ergo er jeg?’

NRK P2’s kritiker Mona Pahle Bjerke anbefaler utstillingen Jeg kler meg / ergo er jeg? i gårsdagens sending av Studio 2. Pahle Bjerke bemerker i sin omtale klær og tekstiler som et «uhyre interessant utgangspunkt for et kunstverk», og forteller engasjert om arbeidene til alle kunstnerne i utstillingen. Hun poengterer det interessante i hvordan klær brukes til å både fremheve og skjule sider ved oss selv. Særlig finner hun «brytningen mellom individualitet og konformitet» interessant, og hvordan vi formgir oss selv med klær.

NRK’s kunstkritiker Mona Pahle Bjerke mener dette er en bra utstilling, fordi «den er presis i sitt tema, som også er implikasjonsrikt. Arbeidene løfter fram interessante perspektiver innenfor tematikken.»

Hør omtalen i sin helhet her.