Morgenbladet skriver om ‘Jeg kler meg / ergo er jeg?’

Kunstkritiker i Morgenbladet, Oda Bhar, skriver innsiktsfullt og positivt om utstillingen Jeg kler meg / ergo er jeg?.«Årets første utstilling […] har fått tittelen Jeg kler meg / ergo er jeg? Kronet med et spørsmålstegn virker det kartensianske ordspillet noe tvilrådig, som om også kuratoren er skeptisk til den typen fake news som en kleskode kan være. Et plagg kan kjennes intenst personlig, […] men det ligger også mye latent kultur i klær, som kan brukes til å utforske og uttrykke gruppetilhørighet og kreativitet.»

Bhar tar opp de mange aspektene som Mutelekeshas verk berører, og hun trekker fram Rotis håndsydde denimjakker: «På avstand er illusjonen nærmest perfekt, mens vi på nært hold kan se de tette blå sømmene, lik tegninger på hvitt lerret.»

«Utstillingen viser en fin variasjon i uttrykk, men er best der tekstilene brukes mer plastisk og fritt som materiale. Høydepunktet er en serie skulpturer av Kari Anne Helleberg Bahri, der livets store spørsmål behandles ved å la klærne vri, vrenge og kjempe seg ut av rammer og flater.»

Anmeldelsen kan leses i sin helhet på Morgenbladets nettsider (abonnement).