Ayatgali Tuleubek / Richard Alexandersson

I denne perioden presenterer vi separatutstillinger med Ayatgali Tuleubek og Richard Alexandersson. Begge kunstnerne har markert seg med spennende kunstnerskap, og tross ung alder og opphav utenfor Norge, er disse godt kjent på den norske kunstscenen. Og det er to særdeles interessante kunstnere vi her har med å gjøre, og som trekker opp en rekke aktuelle spørsmål i sine arbeider. Dette er to kunstnere som begge navigerer i mentale og virtuelle landskap, men der Tuleubeks prosjekt spinner rundt et konkret fysisk landskap, befinner Alexandersson seg i en mer abstrahert og virtuell verden.

Både Alexandersson og Tuleubek utforsker dagens tilgjengelige digitale virkemidler, og hvilke muligheter de rommer med tanke på å utvikle og presentere narrativer og konsepter i den visuelle kunsten. De benytter begge flerkanals videoinstallasjoner for å bygge opp sine historier, og resultatene er ofte romlige installasjoner som betrakterne kan bevege seg inn i.

Et nøkkelord for kunstsenterets program i 2018 er navigasjon, og i lys av dette er både Tuleubek og Alexandersson spesielt interessante. På hver sine måter kan navigasjon sies å være underliggende i deres prosjekter og temaene som berøres der – enten det er snakk om navigasjon i konkrete geografiske omgivelser, eller en mer abstrakt navigering i tid og rom.

I kunstsenterets første etasje møter vi Ayatgali Tuleubek (f. 1985) sin utstilling Here be Dragons, der han har tatt utgangspunkt i det mest fjerntliggende og øde området på jorda, altså det området som er lengst unna nærmeste menneskelige bosetting. Gjennom bruk av forskjellige programmeringsverktøy fant Tuleubek ut at dette punktet er lokalisert på koordinatene trettifem grader, tolv minutt og førti punkt sju sekunder nord og åttisju grader, tretten minutt og førti punkt åtte sekunder øst.

Til tross for at det finnes mye vitenskapelig informasjon om dette bestemte geografiske området, har etter all sannsynlighet ikke et eneste menneske satt sin fot her. Tuleubeks umiddelbare idé var å reise hit, men det viste seg fort å være en nærmest uoverkommelig ekspedisjon. I stedet har han, gjennom bruk av bevegelige bilder, skulpturelle elementer, lyd og en fortellerstemme, iverksatt en virtuell reise som reflekterer rundt natur, villmark, menneskelig tilstedeværelse og oppdagertrang. I utstillingen får vi oppleve dette gjennom en firekanals videoinstallasjon og foto.

Utstillingen reflekterer rundt et fjernt og øde steds verdi, uavhengig av det faktum at det (sannsynligvis) eksisterer utenfor all menneskelig tilstedeværelse.

Richard Alexandersson
Richard Alexandersson

Refleksjoner rundt landskap finner vi også i utstillingen til Richard Alexandersson (f. 1982). Under tittelen domain(A Conglomeration of Spheres) presenterer han en ny multikanals videoinstallasjon som inntar hele kunstsenterets andre etasje, og som sprer seg fra rom til rom. Alexandersson har markert seg med et filmatisk suggererende språk, og gjennom en stedsspesifikk installasjon inviterer han oss i denne utstillingen med på en ukjent, men fascinerende og labyrintisk reise.

I form av 3D-animasjoner møter vi et fragmentarisk og drømmeaktig audiovisuelt arbeid som kretser rundt det å søke eksistensiell mening i selvdefinerte rom og tilstander. Vi møter også både klaustrofobisk hverdagsrealisme og storslåtte landskap tilsynelatende hentet fra science fiction, kombinert med sekvenser som veksler mellom dystopi og utopi. Fortellingen finner sted i konstruerte og imaginære landskap og interiører, som synes å være preget av både frykt og skjønnhet.

Som del av videoinstallasjonen er også en stadig repeterende tekstbasert monolog. Gjennom den kan vi spore ekkoet av mediestrømmens vekselsvis kaotiske og repeterende rytme. Samtidig åpner videoinstallasjonen for spørsmål om hvordan vi konstruerer ett livsmiljø og hvordan vi får tiden til å gå. Nærliggende assosiasjoner i møte med Alexandersons arbeider er også ofte av en mer eksistensiell art. Hvor kommer vi fra og hvor skal vi? Hvordan konstruerer vi livet og omgivelsene våre, og hvilke tanker gjør vi oss i møte med dette?

***

Utstillingen er kuratert av Tor Arne Samuelsen.

Takk til BKH Bildende Kunstneres Hjelpefond for støtte til teknisk utstyr. Begge kunstnerne har mottatt Statens utstillingsstipend.

Om kunstnerne
Ayatgali Tuleubek (f. 1985 i Kasakhstan) bor og arbeider i Oslo. I hans kunstneriske praksis undersøkes forskjellige sider ved samtiden, og i sitt arbeid tar Tuleubek blant annet for seg ulike oppfatninger rundt teknologi, makt, ideologi, landområder og territorier. Hans seneste gruppeutstillinger inkluderer Oslo Museum of Contemporary Art, Kunsthall Oslo; Internal storage – Not Enough Space?, Garage Museum of Contemporary Art, Moskva; og Participation Effect, Stieglitz Museum, St. Petersburg. Tuleubek er en av tre kunstnere som driver visningsstedet Podium i Oslo, og sammen med Tiago Bom kuraterte han Den sentralasiatiske paviljongen på Veneziabiennalen i 2013.

Richard Alexandersson (f. 1982 i Gøteborg i 1982) bor og arbeider i Oslo. Med fragmentariske filmatiske videoinstallasjoner utforsker han idéer knyttet til virtualitet, oppfatninger om sannhet og søken etter eksistensiell selvrealisering. Han har blant annet stilt ut på Podium, Oslo; ANX, Oslo; INCA Seattle; Møre og Romsdal Kunstsenter, Molde; Interstitial, Seattle og Fotogalleriet, Oslo.