Har DU en god idé til sommerworkshop?

Midler til sommerworkshop i Lillestrøm juni–august 2018 lyses ut.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) stiller kr. 100 000,- til disposisjon til ett eller flere prosjekter knyttet til Akershus Kunstsenters sommerutstilling i 2018. Tema er natur, kultur og byutvikling, og prosjektene vi ønsker må involvere barn og unge eller på annen måte.  

Prosjektene blir en del av utstillingen Klorofyll og kapital, som presenterer arbeider av Maiken Stene, Øystein Tømmerås, Lene Baadsvig Ørmen, Kjersti Austdal, Andreas Öhman og Fransisco Diaz.

Med denne utlysningen ønsker vi å motta søknader fra kunstnere som vil jobbe med barn og unge i Lillestrøm.

Prosjektene bør foregå utendørs, men kunstsenteret stiller også sin leselounge til disposisjon ved dårlig være eller til lunsjpauser.

Sted: Lillestrøm by
Periode: uke 26, 27, 31
Aldersgruppe: Ønskelig med prosjekter som kan involvere barn i alderen 9–12 år (5.–7. klasse)
Varighet: Det er ønskelig med en ukes varighet (5 dager) per prosjekt.

Er du interessert?

Send inn prosjektbeskrivelse, cv, budsjett og gjerne billeddokumentasjon. Flott om du skriver hvordan prosjektene er tenkt gjennomført. All bemanning og materialer må være med i budsjettet.

Søknadsfrist: mandag 19. mars.

Søknad sendes: dagligleder@akershuskunstsenter.no.
Merk: BKH sommerprosjekt.

For mer informasjon ring 64 84 34 44 / 45 27 06 34.

En kunstfaglig jury bestående av personer fra kunstsenteret og Skedsmo kommune vil vurdere søknadene.