Marit Søndersrød i Fylkeskantinen

Marit Søndersrød viser ny utstilling i Fylkeskantinen i Akershus fylkeskommune.

Marit Søndersrød
Marit Søndersrød

Naturens forandringer, energi, dynamikk, kontraster og ikke minst forfallet i bred forstand – og menneskenes forhold til dette er temaer som opptar Marit Søndersrød. Hun henter også inspirasjon og referanser fra visuelle media og film, både formalt og tematisk.

I denne utstillingen viser Søndersørd non-figurative malerier i olje og akryl som tematisk omhandler naturens sårbarhet.

Marit Søndersrød har master fra Høgskolen i Oslo, estetiske fag, med fordypning i kvinnelige selvportrett med maleri som uttrykksform. Hun har undervist i kunstfag både i den videregående skolen og i ungdomsskolen. Videre har hun arbeidet som tekstildesigner både som freelancer og fast ansatt. De siste 15 årene har hun vært kunstner på heltid.

Utstillingen er kuratert av Kunstvisitten, en avdeling ved Akershus Kunstsenter.