Slow / Fast Cycle

Kunstnere: Jorunn Hancke Øgstad, Daisuke Kosugi, Ove Kvavik, Randi Furuberg, Farhad Kalantary, Per Kristian Nygård, Richard Alexandersson, Hyslom (Itaru Kato, Fuminori Hoshino, Yuu Yoshida).

Kuratert av Rauand Ismail og Hanne Haug Johne.

Gjennom gruppeutstillingen Slow/Fast Cycle diskuteres og reflekteres det rundt det å være menneske og det å være ung i dag. Bak utstillingen står to unge kuratorer på 18 år, som med dette har blitt utfordret av Akershus Kunstsenter til å lage en utstilling som gjenspeiler det å være ung anno 2018. Svaret på utfordringen er at det å være ung ikke skiller seg nevneverdig fra det å være voksen – det vil si menneske.

Utstillingen åpner for refleksjoner om det å lete etter en vei eller en retning i livet, om å tørre slippe taket, og om det å være skjør og sterk på samme tid, og om det å finne en balanse i livet. Utstillingen inkluderer både nye og mer etablerte kunstnerskap som berører disse temaene fra ulike vinklinger.

Kuratorene selv skriver følgende om utstillingen:
Gjennom de siste århundrene har livene våre endret seg fra å være ynkelige og kortvarige, til å bli lange og behagelige. Informasjonen er lettere tilgjengelig enn noen gang tidligere, jobbene er spesialiserte og velstandsutviklingen er stigende. Ingen generasjon har hatt like mange muligheter som vår. Likevel oppleves oppveksten som dypt paradoksal, med prosesser av skapelse og ødeleggelse. Ungdommeligheten er god og ond. Stabil og ustabil. Skjør og robust – på samme tid. Gjennom utstillingen Slow/Fast Cycle forsøker vi å vise ungdommelighetens mange paradokser og prosesser, og gjøre disse allmenngyldige for publikum.

Noen smakebiter fra utstillingen:

Kort om kunstnerne
Ove Kvavik (f. 1985, bosatt Oslo) viser tre fotografier som avbilder astronautdrakter fra NASA. Personene inni draktene er ikke der, og tilbake står kun de hule draktene. Astronautdrømmen er en populærkulturell referanse til yrkesvalgene vi så frem til som barn og mulighetene i rommet utenfor jorda. Kvavik vil i tillegg vise tre små malerier som i utførelse minner om gamle ikoner, men i farge og størrelsen ligner passbøker.

Farhad Kalantary (f. 1962, Iran, bosatt i Oslo) viser videoinstallasjonen Places (2015) og den stedsspesifikke skulpturen If This Wall Should Ever Fall (2018). I videoinstallasjonen blir vi invitert inn i en verden bestående av rom på rom på rom i bevegelse, tredd inn i hverandre som moduler. Skulpturen If This Wall Should Ever Fall støtter opp to vegger og endrer veggens funksjon og styrke i rommet.

Per Kristian Nygård (f. 1979, bosatt Trondheim) arbeider med varierte teknikker, men har særlig markert seg med monumentale og ofte stedsspesifikke skulpturer. I utstillingen viser han en stedsspesifikk skulptur i stål som brer seg utover og opptar et helt rom.

Kunstnergruppen Hyslom (Japan) bestående av Itaru Kato, Fuminori Hoshino, Yuu Yoshida, jobber med antropologiske undersøkelser av steder, folk og objekter som alle påvirker vår oppfattelse av samfunnet. Det er menneskets samspill Hyslom interesserer seg for, og videoverket Documentations of Hysteresis viser hvordan en gruppe mennesker håndterer at deres landområder urbaniseres.

Jorunn Hancke Øgstad (f. 1979, bosatt Oslo / LA) har markert seg med maleri og skulptur der strøkene og overflaten synes søkende, hintende og ikke minst utforskende innenfor mediene selv. Hun viser fem malerier: fire fra samlingen Untitled, fra Pages, og Jungle Money.

Richard Alexandersson (f. 1982, bosatt Oslo) viser det grafiske installasjonsarbeidet for i in range (2018) produsert spesifikt for Slow/Fast Cycle. Verket tar utgangspunkt i en personlig dialog om identitet mellom to personer i ulik alder.

Randi Furuberg (f. 1988, Trondheim) arbeider med video og installasjon. Hun undersøker sårbarheten som befinner seg mellom betingelser og overskridelser, og hvordan vi forstår og forholder oss til det. I utstillingen viser hun videoinstallasjonen Alene i hodet er tanken en skygge. Først når jeg manifesterer den blant andre gjennom handling og ord blir den tydelig. Også for meg selv (2016), der en ung jente sykler i sirkel mens hun forsøker å slippe styret.

Daisuke Kosugi (f. 1984 Tokyo, bosatt Oslo) viser skulpturen The Excitement of Shame (2015) som tilsynelatende så vidt klarer å balansere på gulvet. Den organiske bambusskulpturen balanseres med et sensuelt lærmateriale, og i så måte kan skulpturens materialitet sies å spille på de mange paradoksene som finnes i oss.

Presentasjon av kuratorene
Rauand Ismail (f. 1999) er elev ved Foss videregående skole. Ved siden skolen jobber han som kunstkritiker for Minerva, Periskop og Romerikes Blad, og sitter i rådet til kunstklubben Plot/Oslo.

Hanne Haug Johne (f. 1999) er elev ved Oslo Katedralskole. Hun har skrevet teaterkritikk for Periskop, der teksten «Festivalen uten likeverd» ble nominert til årets kritikk 2016-2017 av Norsk Kritikerlag.