Venneforening og kunsthistorieforedrag!

Høsten 2016 startet vi opp en venneforening ved Akershus Kunstsenter, en forening for kunstinteresserte som gjennom kunstnermøter og foredrag ønsker å møte likesinnede, og lære mer om kunst!I regi av venneforeningen har vi denne våren arrangert en foredragsrekke med kunstner Pierre Lionel Matte, under tittelen «Kunsthistorien på 1-2-3!».

Foredragsrekken er gratis for medlemmer i venneforeningen, men det er ikke for sent å melde seg inn og få med seg de siste kveldene! Medlemskap koster 300,- per år, og innmelding skjer på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no

De to neste kveldene er 22. mai og 12. juni, kl. 18.30–20.30.
Se mer her.

Manus fra foregående kvelder finner du her:
Manus 1_Modernitet og modernisme
Manus 2_Cezanne og kubismen
Manus 3a_Futurismen
Manus 3b_Russisk avantgarde
Manus 4_ekspresjonisme
Manus 5a_Dadaismen
Manus 5b_Surrealismen

vf