Akershus Kunstsenters venneforening!

Høsten 2016 startet vi opp en venneforening ved Akershus Kunstsenter, en forening for kunstinteresserte som gjennom kunstnermøter og foredrag ønsker å møte likesinnede, og lære mer om kunst!Er du nysgjerrig på kunst og kunne tenke deg å lære mer? Venner av Akershus Kunstsenter er en venneforening som jevnlig møtes for å se utstillingene i kunstsenteret, samt til kunsthistoriske foredrag, kunstnermøter og annet.

I regi av venneforeningen har vi blant annet foredragsrekke med kunstner Pierre Lionel Matte, under tittelen «Kunsthistorien på 1-2-3!».

Foredragsrekken er lukket og gratis for medlemmer i venneforeningen. Medlemskap koster 300,- per år, og innmelding skjer på e-post til koordinator@akershuskunstsenter.no

Manus fra foregående kvelder finner du her:
1 Modernitet og modernisme
2 Cezanne og kubismen
3 Futurismen
4 Russisk avantgarde
5 Ekspresjonisme
6 Dadaismen
7 Surrealismen
8 Modernisme USA 1900-1940
9 Abstrakt ekspresjonisme
10 Norsk modernisme 1900-50 
11 Norsk kunst 1960-80
12 Norsk kunst 1990-2000
13 Sosialt engasjert kunst
14 Materialbasert kunst
15 Kunst og økologi