Klorofyll og kapital: Velkommen til åpning 31. mai kl. 18.00!

Maiken Stene / Kjersti Austdal / Øystein Tømmerås / Fransisco Diaz / Andreas Öhman / Lene Baadsvig  Ørmen

Velkommen til åpning av årets sommerutstilling torsdag 31. mai kl. 18.00–22.00!

Som et kunstsenter lokalisert i en by i rask utvikling i utkanten av hovedstaden, gjør vi oss stadig tanker om byen som organisme, og urbanitet som fenomen. Dette er utgangspunkt for årets sommerutstilling, og som en forlengelse av utstillingen vil vi involvere byens uterom med en virtuell kunstopplevelse og veggmaleri. På den måten inviterer vi publikum med på en byvandring i Lillestrøms gater, og byr på refleksjoner omkring hva som gjør en by til et interessant sted å være.

Mennesket har til alle tider søkt sammen i fysiske konstellasjoner som etter hvert har lagt grunnlaget for en by. Det urbane er i så måte ikke noe nytt, men snarere et fenomen som redefineres i takt med tiden. Samtidig registrerer vi at mindre byer rundt om i landet opplever frafall av aktivitet, og butikker og kafeer velger å flytte til kjøpesentrene fremfor å etablere seg i mindre bygater.

Dette etterlater seg tomrom i byen, og her melder det seg flere spørsmål: Hvordan skal politikere møte denne utviklingen? Hva er egentlig menneskets behov? Hva gjør en by til et interessant og levende sted? Er svaret motsatsen av handel, nemlig natur og kultur?

Med utstillingen Klorofyll og kapital har vi invitert kunstnere som på hver sin måte kan sies å reflektere rundt tema som natur, kultur og kapitalisme.

Maiken Stenes (f. 1983) arbeider møter vi landskapsmaleriet anno 2017. Dette er ikke en nasjonalromantisk hyllest til landskapet, men snarere en utforskning av hva landskapsmaleriet kan være i dag. Ved å innlemme og ta i bruk flere siktlinjer i maleriene, utforsker Stene også ulike perspektiver på natur og landskap. Hvilken betydning og posisjon har naturen i dag? Er den fortsatt storslått og sublim?

Som en motsats til Stene finner vi Øystein Tømmerås (f. 1976), der urbane rom står sentralt. Et virvar av perspektiver og fragmenterte byscener synes å gjenspeile den urbane energien – som for noen oppleves som kaos, men som for andre kan være kilde til inspirasjon.

I tråd med det visuelle kaoset som vi finner i Tømmerås’ arbeider, jobber også Kjersti Austdal (f. 1990). Reklameskilt er gjerne synonymt med storbyen – tenk bare hvor ikonisk Times Square med sine lysende billboards har blitt for New York. Austdals arbeider tar form som skjermer, der det vises et flimrende reklamespråk, et tydelig bilde på dagens kommersielle press. Så er spørsmålet om dette er visuell støy og forurensning, eller om det faktisk hører hjemme i byen?

For mens reklame av mange ansees som visuell forurensning, betraktes visuell kunst som noe enhver by med respekt for seg selv bør vie plass til. Ute på plassen foran kunstsenteret vil Lene Baadsvig Ørmen (f. 1984) vise en skulptur, der det mytiske ved kunsten trer frem. Ørmens arbeider, som også vises inne i kunstsenteret, peker bakover i tid, der natur, mystikk og overtro var noe mennesket kunne samles om.

I tillegg til Ørmen vil også to andre kunstnere vise verk ute i Lillestrøm by denne perioden. Argentinske Fransisco Diaz (f. 1986) vil oppføre et monumentalt verk på veggen i Voldgata. Diaz har viet sitt kunstnerskap til monumentale veggmalerier i offentlig rom verden over, der han med en motivkrets hentet fra naturen minner om menneskets dragning mot grønnere omgivelser. Diaz inntar også et rom inne i kunstsenteret.

Sist vil Andreas Öhman (f. 1988) bokstavelig talt trekke besøkende ut på en reise i byen. Med en egen-konstruert app som lastes ned på telefonen, kan vi oppleve kunsten virtuelt. Med dette prosjektet inviterer vi til refleksjon omkring kunstens plass i byen og i våre liv, samtidig som vi peker på en mulig vei inn i fremtiden.

Utstillingsperioden vil inkludere prosjekter med barn og unge.
Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar, Monica Holmen og Tor Arne Samuelsen.