Klorofyll og kapital

Maiken Stene / Øystein Tømmerås / Lene Baadsvig  Ørmen / Kjersti Austdal / Francisco Diaz / Andreas Öhman 

Akershus Kunstsenter ønsker velkommen til årets sommerutstilling, der urbane rom, natur og kultur står i fokus. Se bilder her.

Som et kunstsenter lokalisert i en by i rask utvikling i utkanten av hovedstaden, gjør vi oss stadig tanker om byen som organisme, og urbanitet som fenomen. Dette er også utgangspunkt for årets sommerutstilling, som presenterer verker av seks kunstnere, der den ene, Maiken Stene, slår an tonen med å innta hele første etasje.

Som en forlengelse av utstillingen involverer vi byens uterom med veggmaleri og skulpturer, der publikum også inviteres med på en virtuell kunstopplevelse i Lillestrøms gater. For hva er egentlig en skulptur, og kan man oppdage byen på nytt gjennom en virtuell kunstopplevelse?

Med utstillingen Klorofyll og kapital har vi invitert kunstnere som på hver sin måte kan sies å reflektere rundt temaer som natur, kultur og kapitalisme, samtidig som vi beveger oss inn i de ulike kunstnerskapene på deres premisser.

Maiken Stene, Det er mellom deg og utsikten.
Maiken Stene, Det er mellom deg og utsikten.

Maiken Stene fyller hele første etasje i kunstsenteret med sitt prosjekt «Det er mellom deg og utsikten», og her møter vi landskapsmaleriet anno 2018. Dette er imidlertid ikke en nasjonalromantisk hyllest til landskapet, men snarere en utforskning av hva landskapsmaleriet kan være i dag, der flyttbare tablåer som minner om scenografi åpner opp for at publikum selv kan innta en aktiv rolle i møte med verket. Kunstneren slipper kontrollen, og åpner opp for flere sannheter. Således problematiserer Stenes prosjekt også hva slags posisjon vi som betrakter inntar i forhold til både naturen og landskapsmaleriet, og hvordan denne posisjonen påvirker vår opplevelse av det som er foran oss. For hva legger vi merke til, og hvordan påvirker vi selv omgivelsene?

Ved å plassere publikum i sentrum, midt i landskapet og i søkelyset fra teaterlys, åpner Stene opp for individuelle tilnærminger der samhandling med andre legger premisser for verket. Det er ikke helt ulikt en by i utvikling, der noen legger en brikke som andre bygger videre på. Men hvor er den helhetlige tanken? Og hvilket landskap ser vi, det være seg det urbane, eller i naturen?

Stene viser også en serie fotografier av storslagne landskap på Island, tatt gjennom kikkertsiktet til en teodolitt, et landmålingsinstrument som brukes til å måle vinkler i landskapet. I det siste rommet finner vi et mer klassisk landskapsmaleri fra serien Kart over Island. Bildet er ikke ulikt det tredimensjonale maleriet innledningsvis i utstillingen, men denne gangen i todimensjonal form, hengt på tradisjonelt vis med ramme på veggen. AKS_2018_05_Klorofyll&Kapital_WebRes-15

Som en motsats til Stene finner vi i andre etasje et monumentalt maleri av Øystein Tømmerås, der en utforskning av byrommet står sentralt. Vi kan ane setetrekket til en trikk og vindusflater ut mot byen, men motivet forvirrer, og vi er både ute og inne på samme tid. Omgivelsene er i bevegelse, noe som gjenspeiles i maleriets motiv: Et virvar av perspektiver og fragmenterte byscener gjenspeiler den urbane energien – som for noen oppleves som kaos, men Tømmerås tar kontrollen. Tydelige linjer, fargefelt, inndelinger av soner preger motivet. Det hele kan minne om en urban hverdagsscene vi så alt for ofte rusher inn i, der vi løper til toget, sitter på trikken eller passerer utallige butikkvinduer på vei fra a til b. Gjennom malemediet utforsker Tømmerås vår opplevelse av bilder, vår hukommelse og hva vi tror vi har sett, og ikke minst som fortolkning av våre omgivelser.

Kjersti Austdal, Pusher
Kjersti Austdal, Pusher

I tråd med det visuelle kaoset i Tømmerås’ arbeider, jobber også Kjersti Austdal. Reklameskilt er gjerne synonymt med storbyen – tenk bare hvor ikonisk Times Square med sine lysende billboards har blitt for New York. Austdals prosjekt tar form som en installasjon bestående av mange skjermer i ulike størrelser og utforming. Skjermene viser en og samme video som er satt sammen av mange reklamesnutter, i en flimrende kakofoni og i konstant bevegelse. På en side framstår installasjonen som et bilde på dagens kommersielle press som gjør seg gjeldende i det offentlige rom. På den annen side er det også en parallell til hverdagen til de fleste av oss, som er gjennomsyret av skjermer og digital støy. I møte med installasjonen melder det også spørsmål seg omkring hvorvidt dette er visuell støy og forurensning, eller om det faktisk hører hjemme i byen?

Mens reklame av mange ansees som visuell forurensning, betraktes kunst som noe enhver by med respekt for seg selv bør vie plass til, selv om realiteten ofte synes å være en annen. Men hva slags kunst er det plass for i et byrom? Hva forventer vi? Spørsmål som dette er blant assosiasjonene i møte med en skulptur av Lene Baadsvig Ørmen som står ute på plassen foran kunstsenteret, dels plassert under trærne og dermed i kontrast til omgivelsene. Her er ingen realistisk avbildning av en heltemodig person i bronse på sokkel, i stedet møter vi en abstrahert og antydende form. Skulpturen hinter om det mytiske ved kunsten, og peker bakover i tid, der natur, mystikk og overtro var noe mennesket kunne samles om.

Lene Baadsvig Ørmen, n0thing.
Lene Baadsvig Ørmen, n0thing.

Ørmen viser også arbeider inne i kunstsenteret, og plassert i samme rom som Tømmerås’ fragmenterte malerier, åpner de for spørsmål omkring motsetningene natur og kultur, rurale og urbane rom, og hva de muligens sier om vårt forhold til dette.

I tillegg til Ørmen viser også to andre kunstnere verk ute i Lillestrøms gater denne perioden. Argentinske Francisco Diaz har oppført et monumentalt verk på veggen i Voldgata 5 i Lillestrøm. Diaz, opprinnelig utdannet arkitekt med interesse for urbant landbruk, har viet sitt kunstnerskap til veggmalerier i offentlig rom verden over, der han ofte inntar områder preget av gentrifisering. Hans motivkrets er utelukkende hentet fra naturen, og med dette drøftes menneskets behov for grønne lunger, samtidig som de urbane «mellomrommene» løftes frem. For mens byggenes forside, fasadene, ofte er pene og estetiserte, glemmes ofte baksidene og endeveggene. Nettopp disse veggene fatter Diaz interesse for, og vi oppfordrer alle til å legge turen innom det monumentale veggmaleriet kun 200 meter fra kunstsenteret.

Diaz inntar også et rom inne i kunstsenteret, der han viser en installasjon bestående av blant annet tekstil brukt til å dekke bygninger i byggeprosjekter. Arbeidet sier noe om de mange lagene en by kan bestå av, der vi manøvrerer oss i ulike soner, samtidig som det rosa lyset hinter om et drivhus. Men hva dyrkes i byene i dag? Dekker vi til plasser som ellers kunne blitt åpnet opp til urbane landbruksområder? Er kjøkkenhager i byen en bedre idé enn en parkeringsplass?

Francisco Diaz, Gray Area.
Francisco Diaz, Gray Area.

Sist vil Andreas Öhman bokstavelig talt trekke besøkende ut på en reise i byen. Med en egen-konstruert app (AppeaR, se eget kart) som lastes ned på publikums egen telefon, inviteres publikum ut i gatene for å oppleve kunsten virtuelt. Rundt i byen har Öhman plassert ulike digitale plakater som fungerer som koder, og skjult bak det digitale maleriet finnes skulpturer som kommer til syne ved hjelp av appen. Alle skulpturene er tilvirket for hånd, for deretter å bli digitalisert. Med dette utfordrer Öhman både kunsten som original, og byens mange tomrom og hva de potensielt kan fylles med. For hva legger vi merke til i byen? Hvilke forventninger har vi til kunst i offentlig rom?

Virtuell utplassering av kunst er kan hende en mulighet i en digital framtid der befolkning og politikere ikke alltid blir enige om hva som er god kunst, eller hvor den skal vises. Samtidig går vi alle med mobiltelefonen i lomma, noe som legger til rette for en unik tilgjengelighet gitt at kunsten er digitalisert. Kanskje en slik tilnærming også kan fenge de unge, som mer enn noen andre flekser mellom fiksjon og virkelighet?

Andreas Öhman, AppeaR
Andreas Öhman, AppeaR

***

Utstillingen er kuratert av Tor Arne Samuelsen, Rikke Komissar og Monica Holmen, og vises i perioden 31. mai til 5. august 2018. Kunstsenteret har vanlige åpningstider hele sommeren.

***

Takk til Billedkunstnernes hjelpefond for midler til sommerworkshoper, og til Skedsmo kommune for støtte til utendørs arbeider.  

  • Maiken Stene har mottatt prosjektstøtte fra Billedkunstnernes vederlagsfond.
  • Lene Baadsvig Ørmen har mottatt Statens utstillingsstipend.
  • Andreas Öhman har mottatt ettårig arbeidsstipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond, og prosjektet er støttet av NKF, Kunst og teknologi.
  • Øystein Tømmerås har mottatt støtte fra Billedkunstnernes vederlagsfond.

 

Om kunstnerne

Maiken Stene (f. 1983, Norge) er utdannet fra Malmø kunstakademi med mastergrad (2013), samt utveksling ved Cooper Union School of Art, New York, USA. Stene har også studert ved Nordland Art and Film School, Lofoten. De siste årene har Stene hatt flere soloutstillinger, blant annet hos Oslo Kunstforening, Hå Gamle Prestegård, Galleri LNM og Galleri 21 i Malmø. Stene driver også visningsstedet Velferden i Sokndal, Rogaland, der hun arrangerer kunstneropphold, utstillinger og konserter med utgangspunkt i temaer rundt gruvedrift, geologi og turistnæring. Stene er kjøpt inn av Stavanger Kunstmuseum, Stavanger kommune, Statens konstråd og flere private samlinger. Maiken Stene bor og arbeider i Oslo og Sokndal. www.maikenstene.com www.reddvelferden.org

Øystein Tømmerås (f. 1976 i Trondheim) er utdannet fra Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (2005-2006) og Statens Kunstakademi, Oslo (2000–2004). Tømmerås kan vise til en rekke separatutstillinger i inn- og utland de siste årene, deriblant Galleri Haaken, Oslo, Galleri Ismene, Trondheim, Galleri N. Bergslien, Eidfjord, Skiens Kunstforening, Hå Gamle Prestegård, USF Verftet, Bergen, The Scandinavian House, Praha, Stenersenmuseet i Oslo. I 2019 er Tømmerås aktuell med ny utstilling i Galleri Haaken. Tømmerås bor og arbeider i Oslo. Tømmerås er innkjøpt til flere samlinger, deriblant KORO/Eidsvoll Ungdomsenhet, Det norske oljeselskap/Maersk, Hydro, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Astrup Fearnley Museum, Statens vegvesen, St. Olavs Hospital. Tømmerås bor og arbeider i Oslo. http://www.tommeraas.com/

Lene Baadsvig Ørmen (f. 1984, Norge) er utdannet fra Statens kunstakademi, Oslo (MA, 2013) og Kunstakademiet i Bergen (BA, 2008). Ørmen har de siste årene hatt flere soloutstillinger, deriblant ved Gallery Augusta, Helsinki, Kunstnerforbundet, Oslo, Stavanger Kunsthall, UKS, Oslo, Another Space, København, Galleri Storck, Oslo. Ørmen har også deltatt i Tegnebiennalen, Oslo og Høstutstillingen. http://www.lenebaadsvig.com/#!/work

Kjersti Austdal (f. 1990) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi og er medlem av UKS og NKB. Hun har vist verker i Bærum Kunsthall, Tenthaus Oslo, Museet for samtidskunst, Stampen Kunstsenter, Kummelholmen i Stockholm, og National Center for Contemporary art, Moskva. Med utgangspunkt i funnede objekter skaper hun installasjoner, video og performance, ofte med interaktive og kinetiske elementer. http://kjerstiaustdal.blogspot.com/

Francisco Diaz (f. 1986) er utdannet arkitekt fra Buenos Aires, Argentina, men har de siste ti årene viete sitt liv til å være kunstner på heltid. Han har oppført monumentale kunstverk over hele verden, deriblant Paris, California, Buenos Aires, Gaia (Portugal), Moskva, Manilla (Filippinene), San Juan (Puerto Rico), Tulum (Mexico), Azorene Island, Perth (Australia), Diaz har også hatt utstillinger ved Athen B. Gallery (Oakland, USA), Museum of Architecture (Buenos Aires), Montana Gallery (Barcelona), Galleria Hollywood (Cambodia/Buenos Aires) og I305 Gallery, Miami. http://pastelfd.com.ar/

Andreas Öhman (f. 1988) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO (2015) og Gerlesborgsskolan Bohuslän (2012). Öhman er tildelt flere stipender, deriblant FKDS´ ettårige atelierstipend ved Kunstnernes hus (2015), ettårig arbeidsstipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond (2018), NKF Kunst og teknologi (2018). Öhman kan vise til deltakelse i flere utstillinger, deriblant Skulpturbiennalen, Høstutstillingen, og ved steder som UKS, Oslo og Kurant, Tromsø. Til høsten er han aktuell med deltakelse i utstilling ved Drammens museum.