UDI-midler til kunstkurs

Akershus Kunstsenter tildeles midler fra UDI til kunstkurs i asylmottak!

Utlendingsdirektoratet (UDI) innvilger kr. 67 085,- til gjennomføring av 15 kunst-workshoper i Refstad asylmottak.

Bak prosjektet står kunstner Gelawesh Waledkhani, som skal holde kursene og lede opplegget. Waledkhani kom selv til Norge som flyktning, og har i dag en aspirantstilling ved Akershus Kunstsenter, med fokus på mangfold.

Prosjektet som er kalt «Kunst som tilnærming til livet» vil være et viktig bidrag til de unge som i dag bor på mottaket, og det starter opp allerede i juli.