Subjekt har anmeldt Klorofyll og kapital!

Det urbane og rurale fungerer sammen og mot hverandre på én og samme tid, skriver Subjekt om Klorofyll og kapital.

«Klorofyll og kapital fremstår tidvis som kaotisk. […] Men dette vitner ikke om dårlig kuratoriske eller kunstneriske grep, men snarere et ønske om å understreke byens kaotiske sider. Motsetningen mellom de kontrasterende verkene i andre etasje og Stenes landskapsbilder i første etasje danner slik et metaforisk bilde av kontrastene mellom by og natur.»

Det skriver anmelder Ingrid Tellefsen Relling i sin anmeldelse på Subejkt.no. Les anmeldelsen i sin helhet her.