Ny kurator ansatt ved Akershus Kunstsenter!

Martina Petrelli blir Akershus Kunstsenters nye kurator!

Akershus Kunstsenter har i lengre tid ønsket å øke sin fagstab, og i april ble stillingen som kurator utlyst. Nå kan kunstsenteret endelig offentliggjøre at det er Martina Petrelli som ansettes fra høsten 2018.

Martina Petrelli har master fra Sandberg Instituut (Amsterdam, NL), og bachelor fra Ècole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (Lyon, FR). Hun har studier i filosofi, litteratur, språk og design. Hun snakker fem språk og har jobbet ved Tromsø Kunstforening, Nord-Norsk Kunstmuseum og Fotogalleriet, hvor hun i dag er ansatt som gallerikoordinator, med fokus på galleriets nylige gjennomførte 40-års jubileum. Petrelli er italiensk-canadisk, hun har bodd i England, Italia, Sveits, Frankrike, Nederland og Norge, hvor hun har bodd de siste fire årene.

– Etter en grundig ansettelsesprosess, med fire kandidater til intervju, kan Akershus Kunstsenter kunngjøre at Petrelli blir kunstsenterets nye kurator. Med variert bakgrunn innen utvikling og kuratering av utstillinger, formidling, tekst, publikasjoner, grafisk design og arkiv, vil Petrelli bidra til å videreutvikle og løfte det kunstneriske programmet sammen med kunstsenterets øvrige ansatte. Petrelli supplerer med dette eksisterende fagstab med hensyn til alder, bakgrunn og kompetanse. Akershus Kunstsenter skal i 2020 flytte inn i nytt bygg, og videreutvikling av virksomheten vil stå sentralt. Petrellis brede kompetanse vil være viktig i dette arbeidet, og kunstsenteret ser frem til å ønske henne velkommen til stillingen som kurator i 50% stilling fra høsten 2018, sier Rikke Komissar, direktør for Akershus Kunstsenter.

_____

New curator hired at Akershus Kunstsenter! 

Martina Petrelli will be Akershus Kunstsenter’s new curator!

Akershus Kunstsenter has for a long time wished to add to its staff, and announced a curator position in April. The art center can now finally release that Martina Petrelli will be hired from autumn 2018.

Martina Petrelli has a master’s degree from Sandberg Instituut (Amsterdam, NL) and a bachelor’s degree from Ècole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (Lyon, FR). She has studied philosophy, literature, linguistics and design, and speaks five languages. Petrelli has worked at Tromsø Kunstforening, Nord-Norsk Kunstmuseum, and is currently employed at Fotogalleriet as gallery coordinator – with a focus on the gallery’s recent 40-year anniversary. Petrelli is of Italian and Canadian nationality, and has previously lived in England, Italy, Switzerland, France, the Netherlands. Since 2014 she has been based in Norway.

– Following a thorough recruitment process that included four candidate interviews, Akershus Kunstsenter announces that Petrelli will be the center’s new curator. With a manifold background in development and curating of exhibitions, education, writing, publications, graphic design and archives, Petrelli will contribute to further develop and elevate the artistic program in collaboration with the center’s team. Thus, Petrelli complements the current team with regard to age and background. In 2020, Akershus Kunstsenter will move into a new building and the further development of its activities will be central. Petrelli’s broad skills will be of importance in this work, and the art center is looking forward to welcoming her to the curator position, says Rikke Komissar, director Akershus Kunstsenter.