Anmeldelse av Klorofyll og kapital i Vårt Land

I følge kritiker Kjetil Røed kan en utstilling hjelpe oss til å se en by på andre måter. 

«Hvordan kan en utstilling hjelpe oss til å se en by? Ved å invitere oss til å delta i hvordan vi forestiller oss den.» Slik innleder Kjetil Røed sin anmeldelse.

«Å gå i byer er noe av det jeg liker best. Det aller beste er å finne nye ruter utenfor de opptråkkede stiene. Eller dvele ved detaljer og rariteter som aldri vil få plass i noen reisehåndbok. Klorofyll og kapital er en ujevn og ganske rotete utstilling, men de beste verkene skinner.

De gir meg noen fokuspunkter for hvordan vi skal forholde oss til byrommet og andre landskap som noe å forundres over, som noe å oppdage, fremfor å følge de kartlagte oversiktene over hva man bør se, hvor man skal gå og hva man skal gjøre når vi kommer til nye landskap og nye byer.»

Slik begynner kritiker Kjetil Røed sin anmeldelse av utstillingen Klorofyll og kapital, før han fortsetter:

«Både Tømmerås’ og Stenes verk forsøker dermed å omdirigere vår oppmerksomhet: Ved å gjøre oss usikre på de perspektivene vi vanligvis orienterer oss etter oppstår det en sone hvor det kan dukke opp andre ruter, men også andre ting, som ellers ville vært utenfor vår horisont.»

Anmeldelsen kan leses i sin helhet her. (abonnement)