Tove Worum i Fylkeskantinen

Tove Worum viser ny utstilling i Fylkeskantinen i Akershus fylkeskommune.Tove Worum viser utvalgte bilder fra to serier: Miss you already og Fragile. Felles for disse to seriene er en undersøkelse av menneskets sårbarhet og forgjengelighet. Worum er også opptatt av tidens kronologi og vår plass i den.

I arbeidet med serien har Worum tatt utgangspunkt i portretter av kvinner hun har et personlig forhold til. Men der hun i Miss you already tar for seg det maleriske og frodige ved livet, er portrettene i Fragile fullstendig strippet for pynt. I tynt og skjørt papir broderer Worum det hun har tegnet, og gjennomskinneligheten i papiret viser de løse trådene på baksiden som danner tilfeldige linjer. Dermed blir de løse trådene direkte resultater av arbeidsprosessen, samtidig som de kan illustrere de mindre løse trådene i menneskets liv, og slik framtre som spor av tid som er gått.

Utstillingen er kuratert av Kunstvisitten, en avdeling ved Akershus Kunstsenter.