Medkurator for SUB, Bjørn Hatterud, med kronikk om subkulturer på Minervanett.no

Gjennom verker av 14 kunstnere diskuteres begrepene subkultur, mainstream og motkultur i utstillingen SUB. Bak utstillingen står kuratorene Monica Holmen og Bjørn Hatterud, som stiller det retoriske spørsmålet: Hva gjør at noe er innenfor, mens annet oppfattes som utenfor?

I anledning utstillingen publiserer Minerva en tekst av medkurator Bjørn Hatterud som med dette kontekstualiserer utstillingen ytterligere, og knytter begrepene også til kunstfeltet. For er det slik at alt er lov innenfor den hvite kuben? Er kunstfeltet så åpent at vi ønsker alle velkomne inn, eller danner det seg også her subkulturer?
Anbefalt lesning!

https://www.minervanett.no/i-subkulturer-har-man-frihet-til-a-leve-rare-liv-i-fred-for-kontroll-fra-storsamfunnet/