Klassekampen anmelder SUB

Kunstkritiker i Klassekampen, Tommy Olsson, anmelder SUB og reflekterer rundt sub- og motkulturer. «Så kan man også, hvis man vil være vrang, lese listen over kunstnere i ‘Sub’ på Akers­hus Kunstsenter og stille spørsmål ved hvor den påberopte outsiderposisjonen egentlig ligger – dette er da stort sett godt etablerte navn? Men ikke noe av dette er egentlig innsigelser til utstillingen – ‘Sub’ er nøyaktig den visuelle teppe­ bombingen jeg ante den ville være, og belyser nødvendig­ heten av å korrigere kartet. Fordi det er jo ikke så enkelt som at noen, eller noe, enten er innafor eller utafor. Det spørs om det en gang finnes en faktisk mainstream.»

Det skriver Olsson i sin anmeldelse av SUB i Klassekampen, og fortsetter: 

«’Sub’ er en svært direkte og ufiltrert affære, men den sprenger seg ut av sitt eget utgangspunkt: Det blir fort konstatert at det vi, fortsatt, kaller subkultur, enten er basert i sex eller musikk. Jeg tør ikke tenke på hvor ille det kunne blitt med dette utgangspunktet under andre omstendigheter, med andre deltakere og en annen kurator – men kombinasjonen er altså den bomben jeg ante det kunne være.»