Takk til Kirsten Mørck!

I dag takker vi av Kirsten Mørck, som etter 25 år som leder for avdeling Kunstvisitten, går av med pensjon. Gjennom et langt virke har Mørck bygget opp Kunstvisitten til å bli en viktig partner for Akershus fylkeskommune i arbeidet med kunst og psykisk helse, og med Kunstvisittens tilbud kan hele 16 helse- og sosialinstitusjoner i fylket vise og formidle profesjonell kunst til sine brukere. Kunstkurs er også en del av det unike tilbudet.

Kirsten Mørck har også vært ansvarlig for utstillinger i montrene i Oslo Bussterminal og Akershus fylkeskantine, samt utstillinger til Den kulturelle spaserstokken.

Akershus Kunstsenter ønsker å rette en stor takk til Kirsten for lang og tro tjeneste, og for et stort engasjement i å spre kunst til langt flere enn de som oppsøker kunstsenteret!

Lene Tori Obel Bugge tiltrer som ny leder fra 01.01.2019.