Workshoper i Refstad transittmottak

Denne høsten har Akershus Kunstsenter arrangert tegneworkshop i Refstad transittmottak. 

Vår formidlings- og mangfoldskoordinator Gelawesh Waledkhani har i høst arrangert ulike workshoper i Refstad transittmottak. Barna har tegnet, laget egne bøker, brodert tegninger, sydd julehjerter, og dekorert t-skjorter.

Vi erfarer at dette er et verdifullt tiltak i en ellers ensformig hverdag, og vi ser hvordan enkle kunstteknikker kan åpne for kontakt på tvers av kultur. Selv om språk tidvis har vært en utfordring, så har det vært god stemning og samtaler underveis.

Workshopene er støttet av UDI.
Waledkhani er engasjert av Akershus Kunstsenter gjennom Kulturrådets aspirantordning.