Kunst på blå resept

21. januar ble det arrangert seminar om kunst og psykisk helse. 

I seminaret presenterte tre av årets kunstnere i Kunstvisittens nye produksjoner sine prosjekter og praksiser. I tillegg holdt psykolog Cecilie Benneche holdt et interessant og fint foredrag. Foredraget til Benneche kan lastes ned her: Foredrag, tårenes topografi.

Seminaret ble arrangert av Kunstvisitten, en avdeling ved Akershus Kunstsenter.