Bilder fra Truth is Flexible

Se bilder fra utstillingen her. Siste dag er søndag 24. mars.