Dagsavisen skriver om Truth is Flexible

Lars Elton, kritiker i Dagsavisen, skriver godt og positivt om utstillingen. «I en tid med ‘fake news’ og ‘alternative’ fakta er sannheten satt under press. Det har de forstått på Akershus Kunstsenter. Derfor slåss de for vår evne til å forstå og undersøke sannhetsbegrepet.»

Slik begynner Elton sin anmeldelse av utstillingen, før han fortsetter: «I utgangspunktet kan det være lett å tenke at visuell kunst ikke er spesielt relevant i en slik sammenheng [som dette]. Begrepsdanning er liksom forbeholdt litteraturens og filosofiens arena. Men – hvordan vi skal forstå ‘sannhet’ viser seg faktisk å ha mange innfallsvinkler.»

Elton trekker frem blant annet Shimon Atties videoverk The Crossing og Lida Abduls White House, som bilder på hvordan «…den skjøre siden ved menneskets eksistens står sylskarpt frem for oss.» Elton fremhever dessuten Liv Kristin Holmbergs prosjekt Til minne om Ruth Maier som «…viktigst i sammenhengen og med varig verdi», et verk som i følge Elton også stiller spørsmål ved utstillingens idé, for «…i dette tilfellet kan ikke sannheten være fleksibel.»

Les anmeldelsen i sin helhet her (abonnenter).