En lang prosess nærmer seg slutten

En lang og tidkrevende prosess nærmer seg slutten, når sak om ekstrabevilgning til Akershus Kunstsenter skal opp til politisk behandling i Skedsmo kommune 20. mars.

Akershus Kunstsenter holder i dag til i den gamle lærerbygningen i Storgata i Lillestrøm. Huset er et gammelt og ærverdig bygg, men datert helt tilbake til 1892 er det også et bygg med mange utfordringer. Inneklima er dårlig, tak og vegger er skjeve, og ikke minst er det total mangel på universell utforming – noe som gjør at kunstsenteret per i dag ikke er for alle.

Prosessen med nybygg har pågått i flere år, og vi er forhåpentligvis nå inne i innspurten. I juni 2014 ble vinnere av arkitektkonkurransen kåret, og det det ble avgjort at Haugen / Zohar Arkitekter skulle tegne det nye kunstsenteret. Saken om nybygg gikk gjennom i alle fylkeskommunale instanser og Skedsmo Kommune fulgte opp med politiske vedtak. Siden den gang har alle involverte arbeidet for realiseringen av bygget. Økte kostnader krevde imidlertid en omtegning av bygget høsten 2018, og videre også en ekstrabevilgning. Det er sak om ekstrabevilgning som nå skal opp i kommunestyret.

Det nye kunstsenteret er tegnet og utformet med tanke på publikum i fokus, i tillegg til optimale forhold å vise samtidskunst i. Akershus Kunstsenter er ambisiøse i programmeringen, men å jobbe med de beste kunstnerne på feltet krever sitt av lokalitetene. Samtidig er det særdeles viktig for oss å kunne tilby kunst i best mulig omgivelser for de besøkende. Med et nybygg vil vi endelig også kunne ta imot besøkende med bevegelseshemninger, og vi kan endelig si at kunsten er for alle. Det nye bygget vil dessuten huse langt bedre fasiliteter for aktiviteter som springer ut fra utstillingsprogrammet, så som auditorium, verksted for barn, kafé, osv. Omkranset av en park og andre kulturinstitusjoner vil det legges til rette for at Akershus Kunstsenter blir et møtested og en opplevelsesarena for mange.

Akershus Kunstsenters ansatte og styre venter i spenning og ser frem til en avklaring, så vi kan jobbe fremtidsrettet mot det nye bygget.