Nybygg endelig avklart

I kommunestyret forrige uke ble saken om nybygg til Akershus Kunstsenter endelig avklart.

Prosessen med nybygg har pågått i flere år, og med vedtak i saken om ekstrabevilgning onsdag forrige uke, er saken endelig avklart.

– Saken gikk gjennom kommunestyret med flertall, sier en lettet og glad direktør Rikke Komissar, som med spenning fulgte onsdagens møte i kommunen.

– I debatten som pågikk under kommunestyremøtet, kom flere av våre folkevalgte med momenter som er verd å ha med seg i arbeidet videre, men også refleksjoner som vi her på kunstsenteret også identifiserer oss med.

f.v.: arkitekt Marit Justine Haugen, kommunaldirektør kultur Anne-Berit Haavind, arkitekt Dan Zohar, direktør Rikke Komissar. Foto: Kaja Thilesen

Jørgen Vik (AP, ordførerkandidat) understreket betydningen av kunst i samfunnet, ikke minst i lys av terrorhandlingene i New Zealand. «Vi trenger kunst og kultur for å ivareta ytringsfrihet og forståelsen av hverandre, og for å ivareta demokratiet.»

Varaordfører Boye Bjerkholt (V) bemerket betydningen av nybygget i den helhetlige tenkningen om utviklingen av Lillestrøm som by, og planene om det kommende kulturkvartalet – som kunstsenteret er del av. «Med et samlet kulturkvartal, et fyrtårn, markeres Lillestrøm som regionby, som en destinasjon og som går i front, og en by som gjør livet til noe mer enn bare skole og jobb, der kulturen fyller livet med innhold.»

Bjerkholt bemerket også at «vi skal være glade for at Akershus Kunstsenter vil være i Lillestrøm. Kunstsenteret har fått til enormt mye, de har brakt kunsten ut til barn, unge og voksne, og de har rettet kunstverdenens øyne mot Lillestrøm. Det må ikke settes i spill. Dette må vi bygge opp om.»

SV’s representant Eline Woxen understreket kunstsenterets verdi for Lillestrøm og områdets innbyggere, og Lisbeth Skulstad (KrF) påpekte at dette vil bidra til å gjøre Lillestrøm til et regionalt kraftsenter.

– Det er store forventinger som skal innfris, samtidig gir refleksjonene fra politiker gjenklang i hva vi allerede har tenkt omkring nybygget, og hva vi mener kunstsenteret bør og skal innfri, sier direktør Rikke Komissar.

Hun understreker at det nye kunstsenteret er tegnet og utformet med tanke på publikum i fokus, i tillegg til optimale forhold å vise samtidskunst i.

– Akershus Kunstsenter er ambisiøse i programmeringen, men å jobbe med de beste kunstnerne på feltet krever sitt av lokalitetene. Samtidig er det særdeles viktig for oss å kunne tilby kunst i best mulig omgivelser for de besøkende. Med vedtaket om ekstrabevilgning kan vi nå endelig se frem til et nybygg der vi kan ta imot alle besøkende. Endelig kan vi med rette si at kunsten er for alle!

Det nye kunstsenteret omkranset den nye byparken