Utlysning: Midler til sommerworkshop for barn

Er du kunstner og har lyst til å holde sommerworkshop for barn i Lillestrøm? Søk innen 22. april! 

Akershus Kunstsenter disponerer midler fra BKH som er øremerket workshop for barn i sommer, og som er søkbare for kunstnere som ønsker å holde workshop for barn i sommer. Vi leter nå etter kunstnere som brenner for formidling til barn og unge, og som vil gjennomføre en selvstendig workshop i samarbeid med våre ansatte på Akershus Kunstsenter.

Aktuell periode er uke 26 og 27, med aktivitet på dagtid onsdag–fredag. Arbeidstid kl. 09–17, med aktivitet for barn kl. 10–16. 

Er du interessert? Send oss en skisse på hvordan du ser for deg opplegget tre dager, med aktivitet hele dagen for en gjeng med ca 15 barn.

Mer informasjon:

  • Målgruppen er cirka 9–12-åringer.
  • Workshopene bør kunne gjennomføres både inne og ute aktuelle dager.
  • Vi ønsker oss to ulike opplegg, og ser for oss at en eller flere kunstnere leder sommerworkshopen uke 26, mens en annen er ansvarlig uke 27.
  • Akershus Kunstsenter stiller med produksjonsmidler, honorar, og dekker innkjøp og materialer.
  • Det er verd å nevne at årets sommerutstillinger tar for seg det å samle, arkivere, men også gjenbruk, tekstil, søm og vev. Mulige workshoper kan dermed vinkles på dette, selv om du som kunstner står fritt til å velge tema.
  • Det vektlegges at sommerworkshopen skal være morsom og lystbetont for barna, der pauser utendørs med is og lek inngår i opplegget.

Søknad med budsjett mailes til koordinator@akershuskunstsenter.no

For spørsmål, kontakt oss på tlf. 64 34 84 40. Spør etter Rikke, Tor Arne eller Monica.