UDI-støtte til kunstworkshop

Akershus Kunstsenter tildeles midler fra UDI til workshoper i asylmottak!

Utlendingsdirektoratet (UDI) innvilger kr. 78 500,- til gjennomføring av 10 kunst-workshoper i Valsmoen asylmottak.

Bak prosjektet står kunstner Gelawesh Waledkhani, som skal holde kursene og lede opplegget. Waledkhani kom selv til Norge som flyktning, og har i dag en aspirantstilling ved Akershus Kunstsenter, med fokus på mangfold og formidling.

Prosjektet, som er kalt «Kunst som tilnærming til livet», vil være et viktig bidrag til barn og unge som i dag bor på mottaket, og det starter opp nærmere sommeren.

Prosjektet er en videreføring av tilsvarende workshoper som Waledkhani har holdt blant annet i Refstad transittmottak og Bjørnebekk asylmottak.

Vi ser at dette er verdifulle tiltak i en ellers ensformig hverdag, og vi ser hvordan enkle kunstteknikker kan åpne for kontakt på tvers av kultur. Selv om språk tidvis har vært en utfordring, så har det vært god stemning og samtaler underveis. Det er derfor flott at UDI ser verdien av dette, og bidrar med fortsatt støtte.

Fra workshop i Refstad transittmottak
Fra workshop i Refstad transittmottak