Politisk-personlig broderi

Velkommen innom vår pop up-utstilling i leseloungen!

Hvilket ord velger du, dersom du kan brodere kun ett ord som er viktig for deg?

Kunstner Gelawesh Waledkhani i samarbeid med 59 deltakere fra Norasonde Lærings- senter og Skedsmo Dialog presenterer sine arbeider fra workshoper der broderi på papir står sentralt.

Workshopene er gjennomført i samarbeid med Norasonde Læringssenter og Skedsmo Dialog.