MY DREAM – OUR COMMON FUTURE?

Velkommen til åpning av høstens første utstilling lørdag 17. august! 

Lørdag 17. august kl. 13.00–17.00 sparker Akershus Kunstsenter i gang høsten med utstillingen MY DREAM – OUR COMMON FUTURE?, som tematiserer drømmer – både individuelle og felles. For hva skjer når våre drømmer for livet og fremtiden kommer på kollisjonskurs? Når dine drømmer står i veien for mine, eller enkeltindividets drømmer raseres fordi statsoverhodet eller majoriteten i samfunnet mener noe helt annet? Hvilke utslag får dette i samfunnet og i for enkeltmenneskers liv?

I forbindelse med åpningen blir det samtale med to av kunstnerneThierry Geoffroy og Tomas Rafa, om deres kunstnerskap og det å bruke kunsten aktivt i samfunnet.

Utstillingen følges dessuten av et omfattende program gjennom hele perioden, som aktualiserer både utstillingen og innspurten til lokalvalget. Programmet er utviklet og arrangert i samarbeid med Skedsmo kommune. (se lenger ned på siden for detaljert program)

Bakgrunn for utstillingen:
I 2019 fordyper Akershus Kunstsenter seg i begrepet «strukturer», og en av de tydelige strukturene vi ser i samtiden er folkevandring i ulike varianter, fra politiske flyktninger til arbeidsinnvandring og familiegjenforening. Uansett hva begrunnelsen for å flytte er, har de aller fleste det til felles at de håper på et bedre liv.

På den andre siden finner vi motstanden mot innvandring, og fremmedfrykt er en sterk strømning i tiden. Hva begrunnes denne frykten med? Hvor kommer den fra? Flere land beveger seg i dag mot strengere asylregler, og vi finner sterke nasjonalistiske krefter som vokser seg synlige i det offentlige rom. Hvordan skal vi forholde oss til de to ulike trekkene i vår tid, som åpenbart ikke er forenelige? Kan vi gjennom kunsten komme tettere inn på både fremmedfrykten og de individuelle drømmene folk bærer på? Utstillingen viser arbeider av fire særdeles interessante kunstnere, som på hver sin måte problematiserer og reflekterer rundt ulike situasjoner i verden i dag, der blant annet drømmer for livet kan sies å være underliggende. Thierry Geffroy har en aktivistisk tilnærming til kunsten, og bruker den aktivt i å stille spørsmål ved politiske situasjoner rundt om i verden i dag. I denne utstillingen kommer han dessuten med et helt nytt verk, spesiallaget til utstillingen og filmet i Lillestrøm! Geoffroy har markert seg med tydelig tilstedeværelse under Veneziabiennalene, der han ser med et kritisk på blikk på situasjonen i verden i dag. Strømninger i tiden er også utgangspunktet for arbeidene til den anerkjente slovakiske kunstneren Tomas Rafa. I sine videoer dokumenterer han spesielt situasjonen i Europa, og særlig fremveksten av fremmedfrykt og høyreekstreme miljøer. Flyktninger kommer til Europa med en drøm om et nytt og bedre liv, mens nasjonalistiske krefter har helt andre ideer for fremtiden. Det er en skremmende utvikling vi er vitne til. Iffi Qureshi har lenge jobbet med spørsmål omkring innvandrere og flyktninger, og gjennom intervjuer, foto og film gir hun oss et innblikk i hva enkeltmennesket søker etter i livet. Ikke minst bidrar hun til å nyansere bildet mange har til innvandrere, og at det er utallige årsaker til at folk flytter på seg – ikke bare krig og konflikt, men også jobb, familie, med mer. Gelawesh Waledkhani besøkte i fjor sommer Roajava nord i Syria og flyktningeleirene der. Med seg tilbake hadde hun med seg tegninger fra workshoper med barna, og et stort materiale til et helt nytt videoarbeid som nå presenteres for første gang.

Øvrig program i utstillingsperioden: 

Lørdag 31.08 kl. 13–14 på plassen foran Akershus Kunstsenter:
Martin Luther King holdt i 1963 den kjente talen «I have a dream». Vi har utfordret fire politikere og en aktivist fra Amnesty til å holde sin drømmetale. (ca. 3 min. pr. tale) Appeller ved blant andre Jørgen Vik (AP, ordførerkandidat), Boye Bjerkholt (V, ordførerkandidat og gruppeleder), Kjartan Berland (H, ordførerkandidat og gruppeleder), Eline Stangeland (leder MDG Sørum, førstekandidat og talsperson for nye Lillestrøm MDG), og Camilla Olsen (Amnesty region øst).

Lørdag 31.08 kl. 14–16: Buttonverksted for ungdom:
Lag egne buttons med egne budskap og motiver!
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Søndag 01.09 kl. 12–14: Interessemøte: Dyrking på verandaen:
Interessert i dyrking? Få tips og praktisk innføring i dyrking på verandaen med vinterherdige grønnsaker og flerårige stauder. Ledes av Yngvil S. Thomassen fra Hagebæret.
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Søndag 01.09 kl. 14–16: Liker du å spille sjakk?
Kunstner Anders Sletvold Moe er en dyktig sjakkentusiast, og inviterer til et parti sjakk.
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Søndag 01.09 kl. 17–18: Foredrag: «Ytringsliberalismens skylapper»
Velkommen til spennende og aktuelt foredrag med forfatter og samfunnsdebattant Bjørn Stærk.
Reserver din stol på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no, eller drop in.

Onsdag 04.09 kl. 12–14: Interessemøte: Strikking
Er du interessert i strikking? Ta med strikketøyet og møt likesinnede for hyggelig erfaringsdeling over strikkepinnene!
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Onsdag 04.09 kl. 18–20: Dialogmøte: Hvordan er det å være ung og vokse opp mellom to kulturer?
Møt Aon Raza Naqvi, redaktør for boken Third Culture Kids. Boken har tekster av ungdom som selv har erfaring med å vokse opp i skvis mellom foreldrenes og den norske kulturen. Etter innledningen blir det dialogmøte der deltakerne deler egne erfaringer.
Reserver din stol på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no, eller drop in.

Torsdag 05.09 kl. 09.30–11.30: Presentasjon av Startup Migrants:
Norge har behov for gründere som snakker flere språk og har et internasjonalt nettverk. Når personer med ulike personligheter, nasjonaliteter, alder og erfaringer samles, så er det større sjanse til å finne på nye og lønnsomme produkter og tjenester. Har du en idé til et foretak?
Reserver din stol på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no, eller drop in.

Lørdag 07.09 kl. 13–15: Workshop: «Kunst som politisk virkemiddel»:
Kunstner Gelawesh Waledkhani inviterer til workshop og omvisning i utstillingen.
Kun for menn, maks 12 personer. Påmelding til ninlang@skedsmo.kommune.no

Søndag 08.09 kl. 13–15: Workshop: «Kunst som politisk virkemiddel»:
Kunstner Gelawesh Waledkhani inviterer til workshop og omvisning i utstillingen.
Kun for kvinner, maks 12 personer. Påmelding til ninlang@skedsmo.kommune.no

Søndag 08.09 kl. 15–17: Interessemøte: Broderi
Er du interessert i broderi? Skedsmo Husflidslag inviterer til broderikurs! Lær å sy fargerike blomster med vadmel og perler. Du får alt du trenger ved oppmøte.
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Tirsdag 17.09 kl. 17–18: Foredrag: Politisk kunst
Velkommen til spennende og engasjerende foredrag om politisk og aktivistisk kunst ved Pierre Lionel Matte! Foredraget er lukket for medlemmer av Akershus Kunstsenters venneforening, men du kan melde deg inn på epost koordinator@akershuskunstsenter.no Åpent for alle interesserte og nysgjerrige på kunst! Kun kr. 300,- per år.

Det er gratis deltakelse i alle arrangementene. Enkelte krever påmelding, se det enkelte arrangementet for informasjon.
Med forbehold om endringer.