My Dream – Our Common Future?

Hva gjør du når byen din blir angrepet av militære styrker og du blir tvunget til å legge ut på flukt? Hva drømmer unge i en flyktningleir om? Hvordan er det å være immigrant i Norge? Hvilket samfunn vil vi ha? Hva er det verd å kjempe for? Hva skjer når fremmedfrykten vokser seg stor og blir til rendyrket hat? Hvilket ansvar har vi for det samfunnet vi er en del av? Hvordan skal vi forholde oss til de ulike trekkene i vår tid, som åpenbart ikke er forenelige?

The exhibition My Dream – Our Common Future? presenterer arbeider av Iffit Qureshi, Gelawesh Waledkhani, Thierry Geoffroy og Tomáš Rafa, og gjennom ulike kunstverk inviteres vi inn i noen av de mer sentrale og betente utfordringene i vår tid, der folkevandring og fremmedfrykt står som to diametrale motsetninger.

Dessverre har utstillingen fått mer aktualitet enn vi kuratorer hadde ønsket da vi begynte arbeidet for et par år siden, og situasjonen kan synes håpløs og skremmende. Likevel er ikke løsningen å lukke øynene, men snarere være bevisst på hva språk, handling, toleranse og intoleranse gjør med oss.

De deltakende kunstnere har markert seg som samfunnsengasjerte stemmer med en kunstpraksis som også kan betraktes som aktivistisk. Til felles har de en tro på at kunsten kan formidle og belyse, reflektere og opplyse oss på nye måter omkring tema vi alle blir eksponert for gjennom nyheter hver dag. Kunsten blir således et speilbilde av tiden vi lever i, men der media er opptatt av raske klikk og polariserte fremstillinger, kan kunstnerne tillate seg nærstudier, nyanseringer og alternative tilnærminger.

I arbeidene til Iffit Qureshi (f. 1967) møter vi norske stemmer som forteller om sine hjertesaker og hva det er verd å kjempe for. Qureshi retter også blikket mot individer som har opplevd hat og rasisme, og lar deres egne fortellinger komme frem. I møte med verkene er det nærliggende å tenke at kampen mot rasisme ikke bare angår de som rammes, men oss alle. Dr. Martin Luther King skal ha sagt at «in the end we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends». Personene som Qureshi har portrettert har alle reist seg etter mobbing, rasistisk motiverte angrep og trusler, og har funnet sine strategier inn i det norske samfunnet. De bærer med seg skjellsettende opplevelser, men fortsetter livet med hevet hode. Kunstneren selv påpeker at hun vil dokumentere hverdagsrasismen i Norge med kontinuerlige stikkprøver i årene fremover, og at hat som tema er for viktig til å bli overlatt til kun mediene. De ulike arbeidene til Qureshi får frem bredden og viktigheten av folks engasjement, og det er enkeltindividet som står i fokus. Personene står som en motsats til massene vi ser i videoinstallasjonen til Tomáš Rafa.

Tomáš Rafa (f. 1979) har i mange år dokumentert den voksende høyrebølgen i Øst-Europa, og gjennom sin videoinstallasjon får vi et lite innblikk i et voksende fenomen der høyreradikale krefter inntar offentligheten. De ulike demonstrasjonene som vises i installasjonen utspiller seg blant annet i Polen, Tsjekkia, Østrerike og Slovakia. Nazistisk og stereotypisk tankegods er gjennomgående, der motstand mot romfolk, jøder, muslimer og homofile står sentralt.

To av filmene i installasjonen viser scener der polske høyreekstreme og hooligans blokkerer de første Pride-paradene i henholdsvis Bialystok og Lublin (Polen), der homofobe slagord ropes sammen med fysiske angrep på meningsmotstanderne. Demonstrasjonene er et resultat av at det polske regjeringspartiet Lov og rettferdighetspartiet (PiS) og pro-regjeringsmedier i økende grad har spredd homofob og transfobisk propaganda som et middel for å vinne valget. Med statlig retorikk med på laget har de høyreradikale kreftene hentet massiv støtte, og i sommer ble flere byer og provinser i Polen erklært «LHBTI-frie soner». [1]

I en annen film får vi et innblikk i en treningsleir for neo-fascister i Slovakia, Rafas hjemland, der høyre- radikale og nazistiske stemmer har nådd regjeringsmakt med hele 8% gjennom partiet ĽSNS (Folkepartiet Vårt Slovakia). Regjeringsmakt er målet, og også i denne valgkampen brukes hatretorikk for å vinne stemmer, der romfolket, muslimer, flyktningkrisen og LGBTI formidles som skremselspropaganda. [2]

Rafas filmer gir oss et aggressivt stemningsbilde, og verkene viser at vi ikke skal ta verken et demokratisk samfunn eller sosial inkludering for gitt. Samtidige utfordringer krever tydelige og bevisste motkrefter, og det kan synes nærliggende å trekke inn filosofen Karl Popper som en kommentar til Rafas prosjekt. Poppers konklusjon på toleranse var at dersom vi ikke er beredt til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes angrep, så vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen med dem: «Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance» (Popper, 1945). Rafas egen kunstpraksis strekker seg også til sosiale og involverende prosjekter, der han gjennom kunsten bygger broer mellom folk, eksempelvis i bydeler der romfolk bor.

En annen kunstner i utstillingen som kombinerer kunstworkshoper med mer ordinær kunstpraksis er Gelawesh Waledkhani (f. 1982). I likhet med Rafa dokumenterer og fotograferer hun urett som begås, og i likhet med Qureshi er det enkeltmennesket som får plass.

Waledkhani har gjort seg bemerket med figurative sirlige tegninger av kurdiske personligheter. I flere år har hun også fordypet seg i poeter og aktivister som Farzad Kamangar og Abdullah Öcalan, der tekster og sitater har blitt brodert på papir. [3] I Waledkhanis nyeste prosjekt møter vi en annen side av kunstnerens sosiale og politiske engasjement, som bunner i en lengsel om å utforske egen barndom.

Waledkhani ble født i Sør-Kurdistan, under krigen mellom Iran og Irak. Familien la på flukt til irakisk side, men ble tvangsforflyttet til flyktningeleiren Al-Tash som ligger vest for Baghdad. Etter 13 år i leieren, kom familien til Norge som politiske flyktninger, og Waledkhani ankom Fauske som 14-åring. Tegning har stått sentralt i hele Waledkhanis oppvekst, der en tegnelærer i Al-Tash gjorde uutslettelig inntrykk, noe som også påvirket hennes yrkesvalg om selv å bli kunstner.

Dette ligger til grunn for Waledkhanis egen reise sommeren 2018, der hun reiser til Rojava (Vest-Kurdistan) / Nord-Syria. I Shahba, et område som ble okkupert av IS, men senere bekjempet av kurdiske styrker, møter Waledkhani barn fra den kurdiske byen Afrin / Efrîn. Ønsket var å gi barn og unge som er på flukt et «fristed» gjennom tegning, men Waledkhani ville også løfte frem deres erfaringer fra krig. Afrin betyr «fruktbar skapning» på kurdisk, men byen og området ble plyndret og sterkt ødelagt av tyrkiske myndigheter, og det er disse erfaringene barna vi møter i Waledkhanis prosjekt bærer på. Over tre uker gjennomførte Waledkhani ulike tegneworkshoper og samtaler med de unge, og utstillingen inkluderer intervju med to av dem: Mecid og Diljîn, begge 11-12 år. Begge er bosatt i Serdem flyktningeleir. Det er sterke og rørende fortellinger vi får høre, og det er uunngåelig å ikke bli rørt av de unges fortellinger der deres største drøm er å reise hjem.

Thierry Geoffroy (f. 1961) er den fjerde kunstneren i utstillingen, og også han er kjent for aktivistisk tilnærming i sin kunstproduksjon, men i motsetning til de andre kunstnerne, «bevæpner» Geoffroy seg med humoristiske tilnærminger og en leken holdning til de alvorlige temaene det reflekteres over.

Geoffroy er også kjent under kunstnernavnet Colonel (oberst), og hans praksis har i en årrekke vært å undersøke og analysere maktstrukturer og plattformer der makt utøves. Med en aksjonistisk signatur presenteres dagaktuelle utklipp fra aviser side om side med kunstnerens egne kommentarer eller omskrivelser, sammen med objekter og skulptur.

Sentralt i Geoffroys utstilling i Akershus Kunstsenter finner vi en film tatt opp i Lillestrøm by, der kunstneren selv leder an i hvit legefrakk og en kolonialistisk hatt i en blåfarge som bringer assosiasjoner til FNs fredsbevarende styrker. Med mikrofon og kamera spør kunstneren fremmede på gaten hva de drømmer om, om de synes verden er et fint sted og om verden er et perfekt sted. Filmen kommenterer utstillingens tittel på en direkte måte og bringer dens overordnende tematikk ut i lokalmiljøet. Med dette grepet peker kunstneren på vår egen rolle i samfunnet, men også mot de drømmene vi alle bærer på, som kanskje – tross politiske motsetninger – er mer like enn vi tror?

Utstillingen inkluderer også et tomt rom, «Det grønne rommet», som er et kuratorisk grep der kunstsenteret ønsker å samle folk til samtaler og aktivitet. Et utfyllende program bestående av blant annet sjakkspill og samtaler om dyrking, strikking og broderi vil foregå her. Programmet inkluderer også foredrag om platforming/noplatforming, samtaler om det å være ung og flerkulturell, det inviteres til politikermøte som opptakt til lokalvalget, og det blir bokpresentasjon med forfatterne bak boken «Startup Migrants».

[1] Som følge av økende voldelig adferd i Polen har motstanden mot politikken kommet til uttrykk
i sosiale medier i stedet, der #jestemzLGBT (Jeg er LHBT) raskt ble en voksende hashtagg på polsk twitter. Tusenvis har på den måten vist solidaritet med homofile og lesbiske i Polen.

[2] I 2013 ble det i den Slovakiske byen Kosice satt opp en mur som skiller romfolk fra øvrig befolkning,
og i bydelene der romfolk bor, har myndighetene stengt vannet slik at innbyggerne må gå mange kilometer for å hente vann fra åpen kilde. Dette forårsaker igjen dårlig hygiene, noe som rammer barn og kvinner aller mest.

[3] Kamangar var en iransk lærer, journalist og menneskerettighetsaktivist som ble henrettet i 2010, mens Öcalan har i over tjue år sittet fengslet i Tyrkia for sin politiske virksomhet i PKK (Kurdistans Arbeiderparti), som kjemper for egen kurdisk stat, retten til å snakke eget språk og til å ha kurdisk identitet og kultur.

***

Utstillingen følges dessuten av et omfattende program gjennom hele perioden, som aktualiserer både utstillingen og innspurten til lokalvalget. Programmet er utviklet og arrangert i samarbeid med Skedsmo kommune. 

Lørdag 31.08 kl. 13–14 på plassen foran Akershus Kunstsenter
Martin Luther King holdt i 1963 den kjente talen «I have a dream». Vi har utfordret fire politikere og en aktivist fra Amnesty til å holde sin drømmetale. (ca. 3 min. pr. tale) Deltakere: Jørgen Vik (AP, ordførerkandidat), Boye Bjerkholt (V, ordførerkandidat), Eline Stangeland (førstekandidat og talsperson for nye Lillestrøm MDG), og Camilla Olsen (leder Amnesty region øst).

Lørdag 31.08 kl. 14–16, leseloungen: Buttonverksted for ungdom
Lag egne buttons med egne budskap og motiver!
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Søndag 01.09 kl. 12–14, Det grønne rommet: Interessemøte: Dyrking på verandaen
Interessert i dyrking? Få tips og praktisk innføring i dyrking på verandaen med vinterherdige grønnsaker og flerårige stauder. Ledes av Yngvil S. Thomassen fra Hagebæret.
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Søndag 01.09 kl. 14–16, Det grønne rommet: Liker du å spille sjakk?
Kunstner Anders Sletvold Moe er en dyktig sjakkentusiast, og inviterer til et parti sjakk.
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Søndag 01.09 kl. 17–18: Foredrag: «Ytringsliberalismens skylapper»
Velkommen til spennende og aktuelt foredrag med forfatter og samfunnsdebattant Bjørn Stærk.
Reserver din stol på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no, eller drop in.

Onsdag 04.09 kl. 12–14, Det grønne rommet: Interessemøte: Strikking
Er du interessert i strikking? Ta med strikketøyet og møt likesinnede for hyggelig erfaringsdeling over strikkepinnene!
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Onsdag 04.09 kl. 18–20: Dialogmøte: Hvordan er det å være ung og vokse opp mellom to kulturer?
Møt Aon Raza Naqvi, redaktør for boken Third Culture Kids. Boken har tekster av ungdom som selv har erfaring med å vokse opp i skvis mellom foreldrenes og den norske kulturen. Etter innledningen inviteres det til åpen samtale.
Reserver din stol på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no, eller drop in.

Torsdag 05.09 kl. 09.30–11.30: Bokpresentasjon: Startup Migrants v/ forfatterne Maria Amelie og Nicolai Strøm-Olsen
Norge har behov for gründere som snakker flere språk og har et internasjonalt nettverk. Når personer med ulike personligheter, nasjonaliteter, alder og erfaringer samles, så er det større sjanse til å finne på nye og lønnsomme produkter og tjenester.
Reserver din stol på epost til koordinator@akershuskunstsenter.no, eller drop in.

Lørdag 07.09 kl. 13–15, leseloungen: Workshop: «Kunst som politisk virkemiddel»:
Kunstner Gelawesh Waledkhani og Syrisk Forening inviterer til workshop og omvisning i utstillingen.
Kun for menn, maks 12 personer. Påmelding til ninlang@skedsmo.kommune.no

Søndag 08.09 kl. 13–15, leseloungen: Workshop: «Kunst som politisk virkemiddel»:
Kunstner Gelawesh Waledkhani og Syrisk Forening inviterer til workshop og omvisning i utstillingen.
Kun for kvinner, maks 12 personer. Påmelding til ninlang@skedsmo.kommune.no

Søndag 08.09 kl. 15–17, Det grønne rommet: Interessemøte: Broderi
Er du interessert i broderi? Skedsmo Husflidslag inviterer til broderikurs! Lær å sy fargerike blomster med vadmel og perler. Du får alt du trenger ved oppmøte.
Drop in, ingen påmelding nødvendig.

Tirsdag 17.09 kl. 17–18: Foredrag: Politisk kunst
Velkommen til spennende og engasjerende foredrag om politisk og aktivistisk kunst ved Pierre Lionel Matte! Foredraget er lukket for medlemmer av Akershus Kunstsenters venneforening, men du kan melde deg inn på epost koordinator@akershuskunstsenter.no Åpent for alle interesserte og nysgjerrige på kunst! Kun kr. 300,- per år.

Det er gratis deltakelse i alle arrangementene. Enkelte krever påmelding, se det enkelte arrangementet for informasjon.
Med forbehold om endringer.