Regionale prosjektmidler

Skal du stille ut i Akershus? Husk å søke regionale prosjektmidler innen 30. august!

Søknadsportalen for å søke støtte om regionale prosjektmidler er nå åpen. Det kan søkes støtte til utstillinger og andre formidlingsprosjekter, og profesjonelle kunstnere som bor og/eller virker i Norge kan søke.

Formålet med ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter, samt å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Søknadsskjema finner du her.
For mer informasjon og retningslinjer, se her.