Klassekampen anmelder My Dream – Our Common Future?

Kritiker Line Ulekleiv skriver fint om utstillingen My Dream – Our Common Future? i Klassekampen.

Under tittelen «Fotografi med en agenda» skriver Line Ulekleiv reflektert og fint om utstillingen My Dream – Our Common Future?, satt i sammenheng med utstillingen Norsk dokumentarfotografi som vises parallelt på Henie Onstad Kunstsenter.

«Akershus Kunstsenters utstilling My Dream – Our Common Future?, med fokus på folkevandring og fremmedfrykt, kan eksemplifisere bildets funksjon som samtidsdiagnose […] det er i form av foto og video at utstillingen får sine personlige stemmer.»

«Utstillingens gjennomgående gode intensjoner understrekes av et workshopprogram med syrisk broderi og politikertaler og dens vekt på formidling og holdningsarbeid. […] Sak settes foran det formale, og på godt og vondt trumfer innholdets utvilsomme betydning alt annet» avslutter Ulekleiv.

Les hele essayet i dagens Klassekampen, og se utstillingen innen 22. september! Velkommen