Bilder fra My Dream – Our Common Future?

Se bilder fra utstillingen her. 

I utstillingen My Dream – Our Common Future? tas spørsmål omkring folkevandring, fremmedfrykt og rasisme opp. Utstillingen vises arbeider av Thierry Geoffroy, Tomáš Rafa, Iffit Qureshi og Gelawesh Waledkhani.
Alle foto: Istvan Virag