Vellykkede sommerworkshoper

Kunstner Gelawesh Waledkhani har i sommer hatt flere workshoper i Hvalsmoen transittmottak.

Hvalsmoen transittmottak skal legges ned, men før dørene lukkes, har vår mangfoldskoordinator Gelawesh Waledkhani i sommer gjennomført nær 10 kunstworkshoper for barn og unge som har hatt opphold der.

Workshopene har fokusert på kreativitetens gleder gjennom farger, lek og moro. Barna har laget sin egne papirdrager, de har utforsket collager, de har bygget roboter av papir, dekorert egne t-skjorter og de har laget sine egne tegnebøker – for å nevne noe.

Mottaket har uttrykt at opplegget har vært et høydepunkt for barna, og Waledkhani kan fortelle om glade barn med iver knyttet til å lage egne ting.

Akershus Kunstsenter takker mottaket for godt samarbeid, og ikke minst Utlendingsdirektoratet (UDI) for støtte til opplegget. Gelawesh Waledkhani har siden 2017 vært engasjert som Akershus Kunstsenters mangfoldskoordinator, gjennom Kulturrådets aspirantordning. Hennes periode som aspirant er nå over, og vi takker Gelawesh Waledkhani for innsatsen og viktig arbeid, og Norsk Kulturråd for en vellykket aspirantordning!

Kunstsenteret vil fortsette med sitt arbeid rettet mot større inkludering og mangfold, og vil fortsette å søke midler til dette arbeidet.