OPEN CALL – lokale prosjekter ønskes!

Akershus Kunstsenter er på jakt etter lokale prosjekter til 2021. Søk innen 20. oktober!

For English, please scroll down. 

Er du kunstner og liker å jobbe med kunstprosjekter som tar utgangspunkt i eller inspireres av lokal historie, stedsspesifikke tema/lokasjon, eller brenner du for å involvere lokalbefolkningen på ulike måter? Da er vi interessert i deg!

Vi på Akershus Kunstsenter jobber med utstillingsprogrammet for året 2021, og som del av dette programmet ønsker vi velkommen kunstprosjekter som på ulike måter utforsker byen og den nye kommunen Lillestrøm.

Du definerer selv prosjektet, både med tanke på hvordan det tenkes gjennomført, hvorvidt det skal vises i kunstsenteret eller ute i offentlig rom, eller om prosjektet tar en helt annen form. Hva «det ferdige resultatet» ender opp som, avhenger av det enkelte prosjektet.

Idéer trenger ikke være ferdig uttenkte eller definerte. I første omgang ønsker vi en kort prosjektbeskrivelse, litt info om prosjektet, og hva du ser for deg.

Vi er nysgjerrige på hvilke idéer du har, og ingenting er for lite eller for stort, for rart eller for innlysende!

Inspirasjon:

 • Nitelva var Lillestrøms viktigste ressurs for tømmerfløting og dampsager, noe som var opphavet til kallenavnet «Flisbyen» på Lillestrøm.
 • Lokalt treverk: Et av trærne fra kunstsenterets byggetomt er spart til mulig kunstprosjekt.
 • Våtmarksområdene rundt byen er iøyenfallende.
 • Jernbanen gjør Lillestrøm til et av landets største kollektivknutepunkt og stasjonsby.
 • Kjeller flyplass var sentral under 2. verdenskrig. Flyplassen er også Norges første flyplass, i tillegg til å være en av verdens eldste.
 • Milorg-aktiviteter i Skedsmo preget byen under krigen
 • Det var tyske fangeleire på Kjeller og i Lillestrøm.
 • Lillestrøm huser store firmaer som IFE (Institutt for energiteknikk), Dynea industrier, Leca, og på Kjeller finnes sivile og militære forskningsinstitusjoner.
 • Landets eldste geologiske park ligger i Lillestrøm, med blant annet 9000 år gamle sandmasser og bergarter som ble fraktet dit med ismasser.
 • Maleren Henrik Sørensen (1882–1962) kommer fra Lillestrøm.
 • Muligheter for ulike lokale partnere er mange, deriblant Stav ungdomsfengsel, utallige skoler og barnehager som kunstsenteret har god kontakt med, helserelaterte institusjoner, LSK fotballag og flerbrukshaller.
  … og byen skjuler selvfølgelig også et vell av spennende historier!

Er du interessert i å jobbe med oss med et prosjekt med realisering våren 2021, send din søknad / prosjektbeskrivelse til: koordinator@akershuskunstsenter.no

SØKNADSFRIST: 20. oktober 2019.

Med forbehold om tildeling for 2020, legges BKHs stipendmidler inn i prosjektene som velges.

OPEN CALL – LOOKING FOR LOCAL PROJECTS!

Akershus Kunstsenter is looking for local projects to exhibit in 2021 by artists who likes to work with art projects based- or inspired by local history, site-specific themes and locations, or passionate about involving local people in different ways.

DEADLINE: Sunday 20 October 2019

At the occasion of its new building opening, Akershus Kunstsenter is working on the exhibition programme for 2021, welcoming artistic projects that can explore the city and the new municipality of Lillestrøm in different ways.

Applicants are invited to define their unique project both conceptually and in practical terms for implementation – whether it should be displayed in the Art Centre, in public space, or taking on a different form.

Submitted projects don’t need to be finished nor completely determined! To apply, please send a brief project description, information about the project, and personal aspirations. We are curious about what ideas you have: nothing is too small or too big, too strange or too obvious!

For inspiration: 

 • The Nitelva river was Lillestrøm’s most important resource for log driving and steam-engine saws, originating the nickname “Woodchip Town” (in Norwegian: Flisbyen) for Lillestrøm.
 • Local wood work: one of the trees cut from the art centre’s building site has been saved for a possible art project.
 • The wetland areas around the city are eye-catching!
 • The railway makes Lillestrøm one of Norway’s largest public transport hubs and transportation-city.
 • The airport of Kjeller (1,5 km from Akershus Kunstsenter) is one of the oldest in the world, Norway’s first airport, and played a central role during World War II
 • The Milorg-activities (main Norwegian resistance movement during World War II) in the Municipality of Skedsmo (where Lillestrøm is situated) characterised the city during the war.
 • There were German prison camps in Kjeller and in Lillestrøm.
 • Lillestrøm houses large companies such as IFE (Institute for Energy Technology), Dynea Industries, Leca, and in Kjeller one can find civil and military research-based institutions.
 • Norway’s oldest geological park is located in Lillestrøm, including 9.000 years old sand masses and rocks transported to the area by ice masses.
 • The famous painter Henrik Sørensen (1882–1962) was raised in Lillestrøm.
 • There are many varied possibilities for collaborations with Akershus Kunstsenter’s local partners in Lillestrøm, such as: the Stav Youth Prison, numerous schools and kindergartens, health-related institutions, the local LSK football team and public halls of different usages.

… and the city hides of course many other exciting (hi)stories!

If you are interested in working with us, send your application to: koordinator@akershuskunstsenter.no

DEADLINE: Sunday 20 October 2019