Nytt Akershus Kunstsenter kommer!

Byggingen av et nytt Akershus Kunstsenter er i full gang, og vi gleder oss til ferdigstillelse!

Akershus Kunstsenter holder i dag til i den gamle lærerbygningen i Storgata i Lillestrøm. Huset er et gammelt og ærverdig bygg, men datert helt tilbake til 1892 er det også et bygg med mange utfordringer. Inneklima er dårlig, tak og vegger er skjeve, og ikke minst er det total mangel på universell utforming – noe som gjør at kunstsenteret per i dag ikke er for alle.

Prosessen med nybygg har pågått i flere år. I juni 2014 ble vinnere av arkitektkonkurransen kåret, og det det ble avgjort at Haugen / Zohar Arkitekter skulle tegne det nye kunstsenteret. Saken om nybygg gikk gjennom i alle fylkeskommunale instanser (både Fylkesutvalg og Fylkestinget) og Skedsmo kommune fulgte opp med politiske vedtak. Siden den gang har alle involverte arbeidet for realiseringen av bygget. Økte kostnader krevde imidlertid en omtegning av bygget høsten 2018, og videre også en ekstrabevilgning, som gikk gjennom i kommunestyret tidligere i år.

I juni 2019 ble spaden endelig satt i bakken, og nå følger vi spent med på byggingen fra Storgata!

Det nye kunstsenteret er tegnet og utformet med tanke på publikum i fokus, i tillegg til optimale forhold å vise samtidskunst i. Akershus Kunstsenter er ambisiøse i programmeringen, men å jobbe med de beste kunstnerne på feltet krever sitt av lokalitetene. Samtidig er det særdeles viktig for oss å kunne tilby kunst i best mulig omgivelser for de besøkende. Med et nybygg vil vi endelig også kunne ta imot besøkende med bevegelseshemninger, og vi kan endelig si at kunsten er for alle. Det nye bygget vil dessuten huse langt bedre fasiliteter for aktiviteter som springer ut fra utstillingsprogrammet, så som auditorium, verksted for barn, kafé, osv. Omkranset av en park og andre kulturinstitusjoner vil det legges til rette for at Akershus Kunstsenter blir et møtested og en opplevelsesarena for mange.

Det vil være drift i Storgata 4 frem til september 2020, før vi stenger for å ta fatt på flytteprosessen. Planlagt åpning av nytt bygg er januar 2021. Følg med fremover for oppdateringer!