Nytt navn til nytt bygg

Akershus Kunstsenter skal få nytt navn fra 2021, som del av innflyttingen i det nye bygget.

Kunstsenteret har hatt flere interne prosesser ledet av direktør Rikke Komissar, og senteret har i tillegg gått ut og bedt om innspill fra folk i to omganger på facebook i løpet av 2019. Over 40 ulike navn har blitt spilt inn og gjennomgått, i tillegg til ansattes egne forslag. Etter flere elimineringsprosesser  stod styret og ansatte igjen med to navn, som begge ble lansert med gode begrunnelser. Romerikes Blad bringer saken videre og omtaler begge navneforslagene i stort oppslag. Styret fattet vedtak om hvilket navn de ønsker på det nye institusjonen, og navnet ble vedtatt på styremøte 14. oktober. Representantskapet vedtar det nye navnet på møte 28. november 2019.