Anmeldelse i Dagsavisen

Kritiker Lars Elton skriver fint og reflektert om utstillingen Høvdingens kjære squaw får litt pizza i Mexico by. 

«At noe så abstrakt og teoretisk som ‘strukturer’ kan bli både morsomt, bevegende og dypt forstyrrende, det er ingen overraskelse når det er på Akershus Kunstsenter det skjer.» Slik begynner Lars Elton sin anmeldelse i Dagsavisen, før han fortsetter med å spørre «Hva skjer når språket tas ut av de rammene vi er vant med å forholde oss til? På Akershus Kunstsenter leker de seg med språket – på alvor.»

Elton reflekterer omkring de ulike arbeidene i utstillingen, og ser også utstillingen i lys av vårt overordnede tema for utstillingsprogrammet hele året, nemlig strukturer: «Intensjonen bak kunstsenterets serie med undersøkelser av strukturene som former våre liv har vært ‘å reflektere rundt mekanismer som påvirker våre valg, verdier og tendenser i samfunnet, samt se nærmere på identitet og kulturell arv som noen av strukturene som påvirker oss.’»