NYTT NAVN!

I anledning fylkessammenslåing og det kommende nybygget, bytter Akershus Kunstsenter navn. Les begrunnelser og mer om bakgrunn for navnebyttet her. 

Etter en lang og omfattende prosess, der innspill og diskusjoner på Facebook har vært en del av strategien, har representantskapet, styret og ansatte endelig tatt en beslutning. Akershus Kunstsenter bytter navn til Nitja senter for samtidskunst!

Fylkessammenslåingen og nytt bygg var utslagsgivende for å starte jakten på et nytt navn. Målet var å finne et egennavn som kunne fungere selvstendig, samtidig som det peker mot en lokal tilhørighet.

Med dette navnet viser kunstsenteret vilje til å peke på sin beliggenhet i Lillestrøm, samtidig som det å velge et eldre stedsnavn gjenspeiler en bevissthet om å bli en merkevare med et egennavn som oser av integritet.

Å beholde eksisterende navn (Akershus Kunstsenter) har vært diskutert, men styret konkluderte med at dette ikke er en god løsning når en fremtidig og ny organisasjon skal vokse frem. Med et stedsnavn som forsvinner finnes få identitetsmarkører. Merkevaren som er bygget opp, er det mulig å bygge videre på i nytt bygg, så lenge overgangsfasen gjøres nennsomt. Den regionale identiteten til Akershus er i seg selv svak, ettersom fylket brer seg i alle kanter rundt Oslo. Akershus omfatter både Romerike, Asker og Bærum, Follo og Nesodden, og fordi dette er svært ulike demografiske steder er Akershus som sådan utvannet.

Styret og direktør har derfor troen på at et nytt navn som markerer overgangen inn i det nye bygget skal kunne bli en like sterk og synlig merkevare som Akershus Kunstsenter i dag er – om ikke bedre, grunnet nye og bedre fasiliteter. Et navnebytte kan også legge til rette for å bygge en sterkere lokal forankring. Dette kan gjøre det lettere å finne lokale sponsorer og partnere, og ikke minst styrke tilhørigheten med nærmiljøet.

Prosessen omkring nytt navn har vært omfattende og inkluderende. Vi har hatt flere interne runder for å hente frem navn. I tillegg ble det lagt ut en åpen innspillsrunde på Facebook, som ble flittig kommentert. Alle navneforslag som kom inn, ble deretter lagt frem for styret og ansatte på et internt seminar ledet av direktør, der navn og organisasjonsidentitet ble grundig diskutert og analysert. I denne runden ble rundt 20 favorittnavn hentet frem, og deretter eliminert ned til fem. I siste runde sto vi igjen med to navn som alle fikk «tygge» på over tid.

Nå er NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST valgt som endelig nytt navn, og styret og representantskapet har gitt følgende uttalelse:

Styret og representantskapets begrunnelse for valget:

Representantskapet og styret hat godkjent og vedtatt navnet Nitja senter for samtidskunst som nytt navn på Akershus Kunstsenter. Navnet vil tre i kraft allerede fra 2020, men vil effektueres fullt i det nye bygget, som skal åpne januar 2021.

Styret vedtok enstemmig å innstille Nitja senter for samtidskunst. NITJA er kort og unikt, og vil således kunne fungere godt som egennavn. Navnet skiller seg ut, og pirrer til et besøk. NITJA er videre enkelt å huske og står solid for seg selv, og det fungerer også godt med «senter for samtidskunst» som forklarende element til navnet. Der Lillestrøm senter for samtidskunst retter blikket mot sted og noe lokalt, åpner NITJA opp på en annen måte. NITJA har historiske referanser, og fungerer som en fin metafor og beskrivelse for hva styret og direktør ønsker at kunstsenteret skal være: en institusjon som ser fremover, agerer i samtiden, men som også er lokalt og historisk forankret. Ingen fremtid uten forståelse for fortiden. Styret og direktør har stor tro på at NITJA kan bli brandet til en gjenkjennelig merkevare.

Representantskapet har godkjent og vedtatt navnet Nitja senter for samtidskunst. Representantskapet er godt fornøyd med prosessen omkring nytt navn. Akershus Kunstsenter har vært lydhør overfor lokale innspill, noe som har sikret en demokratisk og åpen prosess, der også alle ansatte har vært involverte. Representantskapet mener at Nitja senter for samtidskunst er et fremtidsrettet navn med lokal og historisk forankring. Navnet er særegent og klinger godt, og det gjenspeiler senterets identitet. Vi ser frem til å følge Nitja senter for samtidskunst inn i fremtiden.

Styret: Tonje Gjevjon, Kristin Sæterdal, Sverre Gullesen, Hanne Mæland, Tor Arne Samuelsen.
Representantskapet: Tonje Gjevjon, Steffen Håndlykken, Ivan Galuzin, Linda Lothe, Heidi Sand, Jan O. Teksum, Heidi Hovemoen.