Anmeldelse i Subjekt!

«Akershus Kunstsenter imponerer nok en gang», skriver Subjekt kunstkritiker om utstillingen Høvdingens kjære squaw får litt pizza i Mexico by.«Tross teoritung tematikk og et mylder av uttrykk, er det påfallende hvor tilgjengelig og velkomponert den nye gruppeutstillingen på Akershus kunstsenter er. […] Det er som om utstillingen, med den obskure tittelen «Høvdingens kjære squaw får litt pizza i Mexico by», hvisker til deg på et språk du forstår uten helt å vite hvordan, for så å gi deg et lydløst knyttneveslag i magen. Temaet er stort, komplekst og teoritungt. Det mest påfallende er likevel hvor godt det hele henger sammen.»

Subjekts kritiker Håvard Holmefjord stiller seg svært positiv til utstillingen, og reflekterer fint omkring de ulike verkene i utstillingene.

«Oversettelsens oppklarende kraft virker å være et felles tema» skriver Holmefjord, og trekker frem Andrea Bakketuns Grand Complications som eksempel: «Det tar utgangspunkt i et årslangt prosjekt hvor hun sammen med en biolog har jobbet med å registrere, prosessere og oversette naturlige fenomener ved hjelp av selvlaget utstyr. Det hele er satt sammen av alt fra hår-rester, svidde stener, video-sendere, algevekster og andre øvrige absurditeter. Dette skaper en opplevelse som på et vis ligger like utenfor vår egen språklige forståelse, men som likevel fremstår innbydende, utforskende og til tider humoristisk.»

Holmefjord trekker ikke minst frem Lawrence Abu Hamdan som «utstillingens sterkeste øyeblikk […]  Det er vanskelig å ordlegge kvalitetene til et verk som dette, men en ting kan vi med sikkerhet si: Det er lenge mellom hver gang et kunstverk slår så sterkt og så umiddelbart som dette.»

«Alt i alt sitter vi igjen med en utstilling som bugner av visuelt og teoretisk overskudd, og et nyttårsønske om at Akershus kunstsenter skal fortsette å leve opp til hypen» avslutter Holmefjord med.

Les anmeldelsen i sin helhet her.