STOP. REWIND. PLAY.

STOP. REWIND. PLAY.
Lina Norell / Trude Westby Nordmark / Jorunn Hanstvedt / Arild Våge Berge / Nina Malterud / Helge Hansen

En nyhet på tampen av 2019 var at regjeringen erkjente at Stortingets mål for klimakutt i 2020 ikke blir innfridd, og like tendenser finner vi verden over. Kunstsenterets svar på utfordringene vi står overfor er utstillingen Stop. Rewind. Play. som oppfordrer oss alle til å stoppe opp, og forsøke å finne nye veier inn i fremtiden.

Arbeider fra seks kunstnere danner basen for utstillingen, som byr på mangfold i uttrykk og form. I utstillingen lar vi kunstnerens blikk, tema og refleksjoner være førende for innfallsvinkler, og i møte med arbeidene er tid, materialitet og fordypning stikkord.

Refleksjoner rundt vårt moderne forbrukssamfunn er utgangspunkt for Jorunn Irene Hanstvedt (f. 1956) sine arbeider. En lengre reise i sørvest-Kina er opphavet til hennes prosjekt, der hovedverket er et håndknyttet teppe i ullgarn, bestående av 776 875 knuter – et omfattende arbeid som har tatt over tre år. Motivet viser tre kvinner som sitter utenfor et hus, og sorterer potteskår og andre ting som kan brukes, selges eller kastes. Sånn sett kan Hanstvedts langsomme arbeidsmåte også sees som en stille protest mot dagens samfunns effektivitetskrav.

Nina Malterud (f. 1951) arbeider med keramikk, og i utstillingen viser hun en serie små keramiske bilder med tittelen Værkart. Arbeidene handler blant annet om jord og luft i bevegelse, noe som også reflekteres i prosessen. Leire og glasur går gjennom varme- og kjøleprosesser, der uforutsette reaksjoner oppstår. På den måten blir de keramiske arbeidene en del av miljøet de utsettes for, hvor farge, tekstur og kjemiske variasjoner påvirker resultatet.

Utforskning av leire som materiale er underliggende også hos Trude Westby Nordmark (f. 1969), men her finner vi et annet blikk: Nordmark henter inspirasjon fra strukturer og systemer i naturen, arkitekturen og i kroppen, når hun bygger opp større installasjoner bestående av et vell av komponenter. Installasjonen Underverk består av større skulpturer og en lang rekke mindre elementer som hun kaller snyltere, et ord hentet fra biologien: Snyltere er organismer som livnærer seg på andre organismer, eller drar nytte av andres eksistens og ressurser for å overleve – et mulig pek mot menneskenes bruk av jordens ressurser kan hende?

Med utgangspunkt i egen familiehistorie utforsker Arild Våge Berge (f. 1983) arkiver, teknologisk utvikling, landskap og natur. Hans bestefar ledet utbyggingen av Tussa kraftstasjon på Sunnmøre på 60-tallet, en virksomhet som førte alvorlige følger i naturen, noe Berge har reflektert over i eget kunstnerskap. Til denne utstillingen har Berge tatt utgangspunkt i renovasjonen av et gammelt hus som har vært viktig i familien, en prosess som tvinger frem spørsmål om hva som er verdt å ta vare på, og paradoksalt nok hvorvidt man kan holde fast i noe ved å gi slipp?

Lina Norell (f. 1983) sine malerier befinner seg et sted mellom det figurative og det abstrakte, der vi kan se organiske former på rene flater som gir assosiasjoner til amorfe figurer og landskap. Maleriene er sanselige og poetiske, men har
også en råskap som kan minne om naturens egne prosesser. Norells arbeider peker mot en drømmeaktig tilstand bortenfor et antroposentrisk perspektiv, eller minner oss om det motsatte: individets første møte med verden der alt er formbart, og der alt kan skje.

Et drømmeaktig univers møter vi også i Helge Hansen (f. 1955) sine arbeider, men i et helt annet formspråk og uttrykk. I Hansens animasjonsfilm Forest Surprise knytter han det urbane og det rurale sammen på en finurlig og overraskende måte. Her fremstilles naturen som syntetisk og kunstig, som et 3D-animert landskap, som sammen med lydlandskapet er med på å skape en foruroligende stemning. Distansen til naturen er tydelig, og vi aner et dystopisk hint, selv om vi også finner en liten dose humor i Hansens animerte univers.

Kuratert av Tor Arne Samuelsen og Lene Tori Obel Bugge