Aron Irving Li

Aron Irving Li begynner utstillingsåret i Oslo bussterminal.

Underliggende for Lis kunstnerskap er utforskning av ulike prosesser i naturens mangfold, og et ønske om å belyse det vakre og det skjøre ved naturen. Ved å sette sammen ulike deler, fra den helt enkle bladformen til mer komplekse konstruksjoner, skaper Li abstraherte vektstrukturer.

I arbeidsprosessene tar Li i bruk mange forskjellige teknikker som håndsaging, smiing, trådkonstruksjoner og korpusarbeid, men spesielt påfallende er bruken av vannskjæring i flere av de større arbeidene.

Enkelte objekter kan fremstå som skjell eller kapsler med utskårne detaljer i tynt metall. Andre arbeid tar form av en mengde bladformasjoner som konstrueres sammen i geometriske strukturer. Objektene blir gjerne patinert gjennom kjemiske prosesser hvor Li lar metallets eget fargespekter tre frem.

Arbeidene utgjør nøye planlagte og symmetriske former som vitner om håndverkets kvalitet. Li lar seg inspireres av tilfeldigheter som dukker opp underveis, men liker samtidig å kontrollere og presisere den endelige formen. Den organiske oppbyggingen i metall går fra lukkede strukturer til mer sporadiske vekstformasjoner.

Gjennom utforskning av møtet mellom natur og det menneskeskapte, mellom det strukturerte og det tilfeldige, ønsker Li å reflektere over vår innvirkning på natur og miljø.

Aron Irving Li (f. 1989) bor og arbeider i Oslo. For mer informasjon, se www.aronli.se

Utstillingen er kuratert av Kunstvisitten, Akershus Kunstsenter.