Midlertidig stengt – følg med for digital kunstformidling!

Utstillingene vil formidles digitalt i tiden som kommer. Følg med for oppdateringer her.  

I denne utstillingsperioden viser vi to separatutstillinger av Inge Ås og Lilja Ingolfsdottir, som begge tangerer og utfyller hverandre. Utstillingene sier noe om det komplekse ved å være menneske, og retter blikket mot hva som begrenser eller påvirker vår adferd – det være seg samfunnets strukturer, kultur, lovverk eller påvirkning fra reklame.

Utstillingen til Inge Ås (f. 1953) byr på et unikt innblikk i norsk feministisk historie, der hun tar oss med på en historisk reise tilbake til 1970- og 1980-tallet. Ås var medlem av kvinneverkstedet SFINXA, og takket være hennes samler-gen sitter hun i dag på et stort arkiv, noe som gjør at vi – nesten femti år etter – kan fortelle historien om den første abortplakaten, om feministiske bevegelser, om Kvinnehuset og ikke minst om kvinneverkstedet SFINXA, som lagde grafiske trykk, plakater, klistremerker, buttons og fanziner. I utstillingen presenteres også internasjonale plakater og intervjuer med feminister som var aktive i denne perioden, og ett rom er viet den sentrale abortkampen.

Saken om selvbestemt abort stod sentralt på 1970- og 1980. Gjennom flere aksjoner og et jevnt press med strategisk lobby fra flere feministiske grupper, ble saken om fri abort endelig vedtatt i 1978, med kun en stemme overvekt. Veien frem mot selvbestemt abort var lang, og nå i 2020 finner vi igjen paroler i 8.mars-toget som omhandler selvbestemt abort og reservasjonsretten for leger og helsepersonell.

Samlet sett forteller utstillingen til Inge Ås historien om en kollektiv bevegelse som gjennom samhold og fellesskap bidro til å endre Norge.

Utstillingen suppleres med sideprogram. Tirsdag 3. mars inviterer til kunstnermøte og omvisning i utstillingen ved Inge Ås, i anledning kvinnedagen inviteres det til 8. mars-frokost og samtale, og tirsdag 24. mars blir det foredrag med Pierre Lionel Matte om kvinner i kunsthistorien.

I etasjen over vises utstillingen Show me your original face av Lilja Ingolfsdottir (f. 1976), og her blir vi møtt av en stor video-screening. Filmen er stillferdig og scenen er enkel: En stol er plassert midt i et tomt rom, og en av gangen inviteres 16 mennesker inn i rommet. De får alle en oppgave som er uventet for dem. De skal si én enkelt setning – og mene det de sier. De skal si at de elsker seg selv. At dette viser seg å være en utfordrende oppgave for mange av personene, viser at Ingolfsdottir peker på noe essensielt og problematisk i vår tid.

En undersøkelse gjort av Redd Barnas ungdomsorganisasjon i 2018, avdekker at nærmere halvparten av unge mellom 12-13 år ønsker å endre på noe ved eget utseende. Utseendekorrigerende tiltak er dessverre økende også blant voksne, og kanskje aller mest utbredt hos kvinner.

I utstillingen finner vi også filmene Shine og Glow, fra filmserien Handlefri (Not Worth It), som Ingolfsdottir har utviklet sammen med kunstner Sara Eliassen. Utformet som «antireklame» med humoristiske undertoner og en egen «twist» i budskapet, utforsker kunstnerne reklamefilmens påvirkende og forførende formspråk og de virkemidlene som brukes for å trigge kjøpelysten hos forbrukerne.

Vi kjenner alle igjen reklamen. Vi vet den er «fake» og at det er manipulerte bilder. Vi vet også at produktene ikke gjør oss lykkelige. Hvorfor lar vi oss da påvirke?

Ingolfsdottir har gjennom mange år jobbet med samfunnsaktuelle temaer i sine filmer. Likevel har temaer som angår kvinner stått sterkest. Hun har også vært åpen i samfunnsdebatten omkring de utfordringer hun har møtt, som filmskaper med et ønske om å reflektere en bred og mangfoldig fremstilling av kvinner.

Utstillingstittelen Show me your original face er hentet fra et gammel zen-ordtak som i sin helhet lyder: Without thinking of good or evil, show me your original face before your mother and father were born. Med dette oppfordrer Ingolfsdottir til refleksjoner omkring hvem vi er, og hvordan vi kan hente frem – og bli trygge på – vårt indre «jeg».

Utstillingene er kuratert av Rikke Komissar, og vises i perioden 21. februar – 5. april.