Velkommen til åpning fredag 21. februar kl. 19–22!

Inge Ås: SFINXA – lesbiske trykk og kvinneaktivisme 1970-1985

I utstillingen til Inge Ås rettes blikket mot feministisk historie i Norge, og fortellerstemmen tilhører kunstneren selv. Med dette åpner hun sitt eget arkiv bestående av plakater, dokumentasjon, foto og avisutklipp, samt veggmaleri og film.

Samlet sett byr utstillingen på en unik historiefortelling. Ås var selv et aktivt medlem av Kvinnehuset og kunstnerkollektivet SFINXA, som utgjorde en kraft og mobiliserte til endring. Selvbestemt abort og etablering av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) stod som sentrale kampsaker, og flere virkemidler ble tatt
i bruk for å sette sakene på agendaen, blant annet silketrykk signert Inge Ås.

Gjennom Ås sitt arkiv får de besøkende et visuelt innblikk i den feministiske historien som utspilte seg i Oslo på 70-80 tallet, og utstillingen kan gjøre oss i stand til å lese dagens kvinnekamp opp mot et historisk bakteppe.

Utstillingen suppleres med sideprogram. I anledning kvinnedagen 8. mars inviteres det til 8. mars-frokost og samtale, og tirsdag 24. mars blir det foredrag med Pierre Lionel Matte om kvinner i kunsthistorien. Følg med på Facebook og vår nettside for mer informasjon.

Lilja Ingolfsdottir: Show me your original face

Lilja Ingolfsdottir (f. 1976) er utdannet manusforfatter og regissør fra The London Film School, samt den tsjekkiske filmskolen i Praha (FAMU). Hun har skrevet og regissert nærmere 20 kort- og novellefilmer, der vi i flere av prosjektene kan spore en utforskning av kvinnerollen på ulike måter. Hun har også vært opptatt av hvordan markedskrefter og bildestrømmer influerer og påvirker.

Under fellestittelen Handlefri (Not Worth It) samarbeidet Lilja Ingolfsdottir med kunstner Sara Eliassen om en serie på seks korte filmer, hver på 45 sekunder, utformet som «antireklame». I dette prosjektet utforsker de reklamens formspråk og virkemidler, men Ingolfdottir går også mer i dybden. I filmen Show me your original face before your mother and father were born, beveger hun seg inn i tema som selvfølelse og selvaksept med et nært blikk på individet. Den underfundige tittelen er hentet fra et gammelt zen-ordtak som i sin helhet lyder: Without thinking of good or evil, show me your original face before your mother and father were born. Utstillingen presenterer begge de nevnte filmarbeidene, i tillegg til en stedsspesifikk installasjon.

Utstillingene er kuratert av Rikke Komissar, og vises i perioden 21. februar – 5. april.