Kunstkritikk om Inge Ås og Lilja Ingolfsdottir

Kunstkritikks skribent Ragnhild Aamås har besøkt Akershus Kunstsenter og sett utstillingene til Inge Ås og Lilja Ingolfsdottir!

«Dette er ikke historien om kvinnekampen som ville ha likestilling, dette er historien om kvinnekampen som ville en ny verdensorden der matriarkalske verdier sto i sentrum», skriver Aamås om Inge Ås og SFINXA sin utstilling. 

«Samlet gir de to utstillingene en nyansert analyse av hvordan samfunnet vårt over de siste førti årene har hardnet og rollemønstre stivnet».

Les mer her!