DIGITAL FORMIDLING: Se film av Lilja Ingolfsdottir!

Her kan du se filmen Show me your original face before your mother and father were born, som er del av Lilja Ingolfsdottirs utstilling.

I kunstsenterets andre etasje kan du oppleve Lilja Ingolfsdottirs utstilling, der filmen Show me your original face before your mother and father were born vises med en stor screening. Det er en stillferdig film, og scenen er enkel: En stol er plassert midt i et tomt rom, og en av gangen inviteres 16 mennesker inn i rommet. Det er kvinner og menn, unge og eldre. De får alle en oppgave som er uventet for dem. De skal si én enkelt setning – og mene det de sier. De skal si at de elsker seg selv. At dette viser seg å være en overraskende og utfordrende oppgave for mange av personene, viser at Ingolfsdottir peker på noe essensielt og problematisk i vår tid.

Filmen åpner for refleksjon rundt temaer som selvfølelse og selvrespekt. Tittelen på filmen er hentet fra et gammel zen-ordtak som i sin helhet lyder: Without thinking of good or evil, show me your original face before your mother and father were born. Med dette oppfordrer Ingolfsdottir til refleksjoner omkring hvem vi er, og hvordan vi kan hente frem – og bli trygge på – vårt indre «jeg».

Lilja Ingolfsdottir er utdannet fra The London International Filmschool, samt FAMU i Praha. Hun har skrevet og regissert nær 20 kort- og novellefilmer og jobbet for internasjonale produksjonsselskap.

Filmen er en del av en separatutstilling i Akershus Kunstsenter.
Produsent: Ingofilm, Lilja Ingolfsdottir. Støttet av Fritt Ord og Norsk Filminstitutt.
Utstillingen er avsluttet og filmen er derfor fjernet.